We gaan ervan uit dat je die factuur niet had betaald. In dat geval moet je nagaan of de factuur al dan niet verjaard is. In principe verjaart een factuur na tien jaar, maar voor facturen van energieleveranciers voorziet de rechtspraak in een termijn van vijf jaar. Stel dat je factuur dateert van 24 mei 2009. De verjaringstermijn van vijf jaar begint dan te lopen vanaf 25 mei 2009, de dag na de vervaldag. Je kunt de verjaring inroepen vanaf de eerste dag na die termijn, dus vanaf 26 mei 2014.

In sommige gevallen kan de verjaring worden 'gestuit'. Dat betekent dat de verlopen tijd wegvalt en dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Dat gebeurt onder meer als de schuldeiser een dagvaarding of een bevel tot betaling naar de schuldenaar stuurt. De verjaring wordt ook gestuit als de schuldenaar de schuld erkent door de factuur gedeeltelijk te betalen of als hij een afbetalingsplan aanvaardt.

De verjaring wordt niet automatisch toegepast. Je moet een aangetekende brief sturen naar de schuldeiser en daarin de verjaring van uw schuld vorderen. Als de schuldeiser je voor de rechtbank daagt - dat kan ook voor een schuld die verjaard is - dan kun je de verjaring inroepen tijdens het proces. Dat moet je zelf doen; de rechter kan dat niet in jouw plaats. Betaal je een schuld die verjaard is, dan kun je daar niet op terugkomen. Betaald is betaald. (JS)

We gaan ervan uit dat je die factuur niet had betaald. In dat geval moet je nagaan of de factuur al dan niet verjaard is. In principe verjaart een factuur na tien jaar, maar voor facturen van energieleveranciers voorziet de rechtspraak in een termijn van vijf jaar. Stel dat je factuur dateert van 24 mei 2009. De verjaringstermijn van vijf jaar begint dan te lopen vanaf 25 mei 2009, de dag na de vervaldag. Je kunt de verjaring inroepen vanaf de eerste dag na die termijn, dus vanaf 26 mei 2014. In sommige gevallen kan de verjaring worden 'gestuit'. Dat betekent dat de verlopen tijd wegvalt en dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Dat gebeurt onder meer als de schuldeiser een dagvaarding of een bevel tot betaling naar de schuldenaar stuurt. De verjaring wordt ook gestuit als de schuldenaar de schuld erkent door de factuur gedeeltelijk te betalen of als hij een afbetalingsplan aanvaardt. De verjaring wordt niet automatisch toegepast. Je moet een aangetekende brief sturen naar de schuldeiser en daarin de verjaring van uw schuld vorderen. Als de schuldeiser je voor de rechtbank daagt - dat kan ook voor een schuld die verjaard is - dan kun je de verjaring inroepen tijdens het proces. Dat moet je zelf doen; de rechter kan dat niet in jouw plaats. Betaal je een schuld die verjaard is, dan kun je daar niet op terugkomen. Betaald is betaald. (JS)