Uit de enquête blijkt zeer duidelijk dat een nauwkeurig algemeen overzicht van alle financiële transacties, zowel de binnenkomende als de uitgaande, essentieel is voor een goed management van het werkkapitaal. Bijna 90 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders vindt dat op zijn minst belangrijk en 66 procent werkt eraan.

Dat geldt des te meer voor de grote ondernemingen. 73 procent daarvan zegt dat ze er zich zeer concreet mee bezighouden, tegenover 51 procent van de kleine ondernemingen. Het wijdverbreide betalingssysteem Isabel wordt samen met elektronisch bankieren aangehaald als een belangrijk instrument om een duidelijk algemeen overzicht te krijgen van het beheer van het werkkapitaal.

Sébastien Buron et Patrick Claerhout

Uit de enquête blijkt zeer duidelijk dat een nauwkeurig algemeen overzicht van alle financiële transacties, zowel de binnenkomende als de uitgaande, essentieel is voor een goed management van het werkkapitaal. Bijna 90 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders vindt dat op zijn minst belangrijk en 66 procent werkt eraan. Dat geldt des te meer voor de grote ondernemingen. 73 procent daarvan zegt dat ze er zich zeer concreet mee bezighouden, tegenover 51 procent van de kleine ondernemingen. Het wijdverbreide betalingssysteem Isabel wordt samen met elektronisch bankieren aangehaald als een belangrijk instrument om een duidelijk algemeen overzicht te krijgen van het beheer van het werkkapitaal. Sébastien Buron et Patrick Claerhout