Werkkapitaal kan natuurlijk ook voorgefinancierd worden. De liquiditeiten die op die manier vrijkomen, kunnen dan gebruikt worden om de bedrijfsactiviteiten te financieren. Bijna een op de drie respondenten vindt dat zeer belangrijk. Ook het aantal respondenten dat de daad bij het woord gevoegd heeft, is aanzienlijk: 46 procent onder hen zegt dat ze al maatregelen genomen hebben voor financiering, 19,5 procent heeft het punt op de agenda geplaatst.

Eigenlijk loopt een en ander gelijk met de inspanningen om het beheersproces van de betalingen en vorderingen te verbeteren. Getuige daarvan de score voor de snellere inning van de facturen (69 procent). Die staat helemaal bovenaan in de lijst van de oplossingen die de respondenten overwegen om wat financiële ademruimte te scheppen, ver voor de versnelling van de voorraadrotatie (47 procent) en het gebruik van kortetermijnkrediet (32 procent). Opmerkelijk is dat heel wat ondernemingen niet op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die de banken bieden, te beginnen bij alles wat te maken heeft met 'maatwerk'.

Sébastien Buron et Patrick Claerhout

Werkkapitaal kan natuurlijk ook voorgefinancierd worden. De liquiditeiten die op die manier vrijkomen, kunnen dan gebruikt worden om de bedrijfsactiviteiten te financieren. Bijna een op de drie respondenten vindt dat zeer belangrijk. Ook het aantal respondenten dat de daad bij het woord gevoegd heeft, is aanzienlijk: 46 procent onder hen zegt dat ze al maatregelen genomen hebben voor financiering, 19,5 procent heeft het punt op de agenda geplaatst. Eigenlijk loopt een en ander gelijk met de inspanningen om het beheersproces van de betalingen en vorderingen te verbeteren. Getuige daarvan de score voor de snellere inning van de facturen (69 procent). Die staat helemaal bovenaan in de lijst van de oplossingen die de respondenten overwegen om wat financiële ademruimte te scheppen, ver voor de versnelling van de voorraadrotatie (47 procent) en het gebruik van kortetermijnkrediet (32 procent). Opmerkelijk is dat heel wat ondernemingen niet op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die de banken bieden, te beginnen bij alles wat te maken heeft met 'maatwerk'. Sébastien Buron et Patrick Claerhout