Onderzoekers van het California Institute Of Technology namen bijna 18.000 startende bedrijven uit de periode 2010-2015 onder de loep. Ze wilden nagaan in welke mate bedrijven die door vrouwen zijn opgericht, geld kunnen ophalen.

Een start-up die door een man is opgericht, blijkt bijna twee keer meer kans te maken op financiering dan een start-up opgericht door een vrouw. Mannelijke start-ups worden ook vaker uitgenodigd door kandidaat-investeerders en informatie over hun bedrijf wordt vaker gedeeld op onlineplatforms.

Mannelijke investeerders

'Vrouwen worden anders behandeld dan hun mannelijke collega's', zegt Michael Ewens, een van de onderzoekers. 'Ze krijgen minder belangstelling, en uiteindelijk minder financiering van mannelijke investeerders.'

Een start-up die door een man is opgericht, blijkt bijna twee keer meer kans te maken op financiering dan een start-up opgericht door een vrouw.

Negen op de tien verstrekkers van durfkapitaal zijn mannen. Die blijken vaker de voorkeur te geven aan mannelijke start-ups.

Doordat de vrouwelijke start-ups moeilijker geld ophalen, ontstaat een vicieuze cirkel. Er stromen minder vrouwelijke ondernemers door, waardoor ook het genderevenwicht bij de durfkapitaalverschaffers helemaal uit balans blijft. Daardoor blijven vrouwelijke start-ups moeilijker geld ophalen.

Van de bijna 18.000 onderzochte bedrijven was 16 procent door vrouwen opgericht.

Onderzoekers van het California Institute Of Technology namen bijna 18.000 startende bedrijven uit de periode 2010-2015 onder de loep. Ze wilden nagaan in welke mate bedrijven die door vrouwen zijn opgericht, geld kunnen ophalen.Een start-up die door een man is opgericht, blijkt bijna twee keer meer kans te maken op financiering dan een start-up opgericht door een vrouw. Mannelijke start-ups worden ook vaker uitgenodigd door kandidaat-investeerders en informatie over hun bedrijf wordt vaker gedeeld op onlineplatforms.'Vrouwen worden anders behandeld dan hun mannelijke collega's', zegt Michael Ewens, een van de onderzoekers. 'Ze krijgen minder belangstelling, en uiteindelijk minder financiering van mannelijke investeerders.'Negen op de tien verstrekkers van durfkapitaal zijn mannen. Die blijken vaker de voorkeur te geven aan mannelijke start-ups.Doordat de vrouwelijke start-ups moeilijker geld ophalen, ontstaat een vicieuze cirkel. Er stromen minder vrouwelijke ondernemers door, waardoor ook het genderevenwicht bij de durfkapitaalverschaffers helemaal uit balans blijft. Daardoor blijven vrouwelijke start-ups moeilijker geld ophalen.Van de bijna 18.000 onderzochte bedrijven was 16 procent door vrouwen opgericht.