Craeninckx geeft advies aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag. Hij vervulde onder andere opdrachten bij Nestlé Waters, Bosch, McCann en Sabena Technics. Sinds januari werd hij al twee keer gegijzeld door ontevreden vakbonden.

"Het sociaal klimaat verslechtert", stelt Craeninckx. "Op het terrein kiest men almaar meer voor harde acties zoals bedrijfsbezettingen en gijzelingen van de directie. Men roept daarbij het stakingsrecht in, waarbij dit recht voorrang krijgt op het recht op arbeid of het beschermen van privé-eigendom."

"Dat alles past de reputatie van de Belgische bedrijven in het buitenland aan. Onlangs moest ik een Duitse multinational bijstaan bij een herstructurering van zijn Belgisch filiaal. Ik raadde de top van het bedrijf aan om hun beslissing in België te komen toelichten. Ze hebben geweigerd omdat ze vreesden opgesloten te worden."

Craeninckx stelt vast dat het sociaal overleg op alle niveaus strop zit. De vakbonden verdedigen hun verworven rechten, de bedrijven willen een versoepeling van allerlei regels. "De vakbonden bekijken de meeste problemen te veel vanuit een zuiver ideologisch standpunt", stelt hij. "Ze hebben het altijd over verworven rechten, zonder de situatie in het bedrijf te kennen. Ik herinner mij een herstructurering waarbij een vakbondsafgevaardigde brugpensioen eiste vanaf 50 jaar. Probleem: geen enkele werknemer van het bedrijf behoorde tot die leeftijdscategorie. Ideologie krijgt voorrang op pragmatisme en dat maakt alles moeilijker."

Craeninckx pleit voor een minder rigide arbeidwetgeving waarbij vakbonden bereid zijn te onderhandelen over de zogenaamde verworven rechten. Werkgevers moeten dan weer meer investeren in opleiding.

Craeninckx geeft advies aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag. Hij vervulde onder andere opdrachten bij Nestlé Waters, Bosch, McCann en Sabena Technics. Sinds januari werd hij al twee keer gegijzeld door ontevreden vakbonden. "Het sociaal klimaat verslechtert", stelt Craeninckx. "Op het terrein kiest men almaar meer voor harde acties zoals bedrijfsbezettingen en gijzelingen van de directie. Men roept daarbij het stakingsrecht in, waarbij dit recht voorrang krijgt op het recht op arbeid of het beschermen van privé-eigendom." "Dat alles past de reputatie van de Belgische bedrijven in het buitenland aan. Onlangs moest ik een Duitse multinational bijstaan bij een herstructurering van zijn Belgisch filiaal. Ik raadde de top van het bedrijf aan om hun beslissing in België te komen toelichten. Ze hebben geweigerd omdat ze vreesden opgesloten te worden." Craeninckx stelt vast dat het sociaal overleg op alle niveaus strop zit. De vakbonden verdedigen hun verworven rechten, de bedrijven willen een versoepeling van allerlei regels. "De vakbonden bekijken de meeste problemen te veel vanuit een zuiver ideologisch standpunt", stelt hij. "Ze hebben het altijd over verworven rechten, zonder de situatie in het bedrijf te kennen. Ik herinner mij een herstructurering waarbij een vakbondsafgevaardigde brugpensioen eiste vanaf 50 jaar. Probleem: geen enkele werknemer van het bedrijf behoorde tot die leeftijdscategorie. Ideologie krijgt voorrang op pragmatisme en dat maakt alles moeilijker." Craeninckx pleit voor een minder rigide arbeidwetgeving waarbij vakbonden bereid zijn te onderhandelen over de zogenaamde verworven rechten. Werkgevers moeten dan weer meer investeren in opleiding.