Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank van België ziet positieve signalen die wijzen op een aantrekkend herstel van de Belgische economie. De groeiraming voor 2015 wordt in beperkte mate naar boven bijgesteld tot 1,2 procent. Volgend jaar zou de groei opveren tot zowat 1,5 procent en voor 2017 wordt een verdere versnelling van de bedrijvigheid verwacht: er is sprake van 1,7 procent economische groei. De Belgische groeicijfers blijven wel lichtjes lager dan het gemiddelde van de eurozone.

Jan Smets haalt verschillende elementen aan die het aantrekkend herstel verklaren. Er is de nog altijd lage olieprijs, de relatieve zwakte van de euro tegenover de dollar en het monetaire beleid van Europese Centrale Bank (ECB): lage rente en het tot september 2016 geplande aankoopprogramma van de ECB.

Regeringsmaatregelen

De gouverneur wijst daarnaast ook op het effect van een aantal Belgische regeringsmaatrelen. Het is zo dat de Belgische bbp-groei geleidelijk opveert door de stijgende netto-uitvoer. Het structureel verlies van marktaandeel gestopt. Dat is deels het gevolg van een verbetering van de concurrentiekracht door het loonmatigingsbeleid. Onder de regering-Di Rupo werden al een aantal lastenverlagingen doorgevoerd en dat beleid wordt onder de regering-Michel voortgezet met een loonkostenverlaging van 960 miljoen euro en een indexsprong. De Nationale Bank ziet de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteit dit en volgend jaar amper of niet toenemen.

Een positief gevolg van de aantrekkende groei en de verbeterde Belgische positie op de exportmarkten is de daling van de werkloosheid. Die bedraagt nu nog 8,5 procent en zou tegen 2017 onder 8 procent zakken. De Nationale Bank verwacht dat er de komende drie jaar 94.000 arbeidsplaatsen bij komen.

Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank van België ziet positieve signalen die wijzen op een aantrekkend herstel van de Belgische economie. De groeiraming voor 2015 wordt in beperkte mate naar boven bijgesteld tot 1,2 procent. Volgend jaar zou de groei opveren tot zowat 1,5 procent en voor 2017 wordt een verdere versnelling van de bedrijvigheid verwacht: er is sprake van 1,7 procent economische groei. De Belgische groeicijfers blijven wel lichtjes lager dan het gemiddelde van de eurozone. Jan Smets haalt verschillende elementen aan die het aantrekkend herstel verklaren. Er is de nog altijd lage olieprijs, de relatieve zwakte van de euro tegenover de dollar en het monetaire beleid van Europese Centrale Bank (ECB): lage rente en het tot september 2016 geplande aankoopprogramma van de ECB.De gouverneur wijst daarnaast ook op het effect van een aantal Belgische regeringsmaatrelen. Het is zo dat de Belgische bbp-groei geleidelijk opveert door de stijgende netto-uitvoer. Het structureel verlies van marktaandeel gestopt. Dat is deels het gevolg van een verbetering van de concurrentiekracht door het loonmatigingsbeleid. Onder de regering-Di Rupo werden al een aantal lastenverlagingen doorgevoerd en dat beleid wordt onder de regering-Michel voortgezet met een loonkostenverlaging van 960 miljoen euro en een indexsprong. De Nationale Bank ziet de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteit dit en volgend jaar amper of niet toenemen.Een positief gevolg van de aantrekkende groei en de verbeterde Belgische positie op de exportmarkten is de daling van de werkloosheid. Die bedraagt nu nog 8,5 procent en zou tegen 2017 onder 8 procent zakken. De Nationale Bank verwacht dat er de komende drie jaar 94.000 arbeidsplaatsen bij komen.