Voor het volledige jaar 2011 houdt de NBB rekening met een toename van het bbp met 2,6 procent tegenover een eerder geraamde 1,8 procent, wat overeenstemt met het groeipercentage van de Europese koploper Duitsland. Voor 2012 wordt een groei met 2,2 procent verwacht tegenover een gemiddelde van 1,7 procent in de eurozone.

Consumptie

De nieuwe gouverneur Luc Coene wijst erop dat ons land de hogere prognoses uitsluitend te danken heeft aan een 'zeer sterk eerste kwartaal'. Ons land is er begin 2011 in geslaagd het peil van voor de wereldwijde crisis in 2008 te evenaren. Voor de volgende kwartalen zou de gemiddelde groei per kwartaal wel 0,5 procent lager liggen dan voordien. De binnenlandse consumptie zal dienen als katalysator om de economie aan te zwengelen. De consumptieprijzen zouden op jaarbasis stijgen van 2,3 procent in 2010 tot 3,4 procent in 2011.

Inflatie

Coene waarschuwt wel voor de zogenaamde tweederonde-effecten, met name een spiraal waarbij duurdere prijzen leiden tot hogere lonen die op hun beurt de inflatie verder de hoogte indrijven. Volgens de gouverneur is het verrekenen van de energieprijzen in de index de boosdoener. Een dergelijke spiraal kan de concurrentiepositie van België in gevaar brengen. De gouverneur liet verstaan dat de Nationale Bank een studie naar de verschillende mechanismen van indexering in ons land heeft opgestart.

Werkgelegenheid

Wat de werkgelegenheid betreft, komen er volgens Coene dit en volgend jaar 77.000 banen bij, "waarvan de helft in conjunctuurgevoelige sectoren". Rekening houdend met de natuurlijke aangroei van de bevolking zou de werkloosheid dalen met zo'n 32.000 eenheden tot een werkgelegenheidsgraad van 68,5 procent . Het Europees streefcijfer ligt op 73,4 procent tegen 2020. In dat verband zegt de bankgouverneur dat vooral de verhouding van het aantal mensen dat werkt ten opzichte van het aantal gepensioneerden moet wijzigen, "anders dreigt men de pensioenen niet meer te kunnen betalen".

Volgens de NBB tekent ons land een begrotingstekort op van 3,5 procent in 2011 en 4,1 procent in 2012. De federale regering wil het begrotingstekort in 2012 terugdringen tot 2,8 procent.

(belga/BO)

Voor het volledige jaar 2011 houdt de NBB rekening met een toename van het bbp met 2,6 procent tegenover een eerder geraamde 1,8 procent, wat overeenstemt met het groeipercentage van de Europese koploper Duitsland. Voor 2012 wordt een groei met 2,2 procent verwacht tegenover een gemiddelde van 1,7 procent in de eurozone.ConsumptieDe nieuwe gouverneur Luc Coene wijst erop dat ons land de hogere prognoses uitsluitend te danken heeft aan een 'zeer sterk eerste kwartaal'. Ons land is er begin 2011 in geslaagd het peil van voor de wereldwijde crisis in 2008 te evenaren. Voor de volgende kwartalen zou de gemiddelde groei per kwartaal wel 0,5 procent lager liggen dan voordien. De binnenlandse consumptie zal dienen als katalysator om de economie aan te zwengelen. De consumptieprijzen zouden op jaarbasis stijgen van 2,3 procent in 2010 tot 3,4 procent in 2011.InflatieCoene waarschuwt wel voor de zogenaamde tweederonde-effecten, met name een spiraal waarbij duurdere prijzen leiden tot hogere lonen die op hun beurt de inflatie verder de hoogte indrijven. Volgens de gouverneur is het verrekenen van de energieprijzen in de index de boosdoener. Een dergelijke spiraal kan de concurrentiepositie van België in gevaar brengen. De gouverneur liet verstaan dat de Nationale Bank een studie naar de verschillende mechanismen van indexering in ons land heeft opgestart. WerkgelegenheidWat de werkgelegenheid betreft, komen er volgens Coene dit en volgend jaar 77.000 banen bij, "waarvan de helft in conjunctuurgevoelige sectoren". Rekening houdend met de natuurlijke aangroei van de bevolking zou de werkloosheid dalen met zo'n 32.000 eenheden tot een werkgelegenheidsgraad van 68,5 procent . Het Europees streefcijfer ligt op 73,4 procent tegen 2020. In dat verband zegt de bankgouverneur dat vooral de verhouding van het aantal mensen dat werkt ten opzichte van het aantal gepensioneerden moet wijzigen, "anders dreigt men de pensioenen niet meer te kunnen betalen". Volgens de NBB tekent ons land een begrotingstekort op van 3,5 procent in 2011 en 4,1 procent in 2012. De federale regering wil het begrotingstekort in 2012 terugdringen tot 2,8 procent. (belga/BO)