Dat de federale regering overweegt om de maaltijdcheques af te schaffen, is een goede zaak. Het zou nog een betere zaak zijn mocht ook in de ongeveer 80 andere extralegale voordelen gewied worden. Tegelijk moeten de loonkosten voor bedrijven lineair verlaagd worden, want extralegale voordelen vormen al jarenlang de ontsnappingsroute voor de hoge Belgische lasten op arbeid.

Open Vld en CD&V willen de maaltijdcheques afschaffen en het ziet ernaar uit dat daar in de Kamer een meerderheid voor bestaat. Zij wijzen op de kostprijs van het systeem. Jaarlijks betalen bedrijven 43 miljoen euro aan de uitgevers van de cheques. Dan is het inderdaad beter om de maaltijdcheque te vervangen door een maaltijdvergoeding op de loonbrief. Probleem is dat die wellicht als loon wordt beschouwd en dus zwaar wordt belast.

Maaltijdcheques afschaffen betekent loonkosten verlagen

De hoge loonkosten zijn ook de bestaansreden van de talrijke extralegale verloningen. Die worden veel minder zwaar belast dan een gewoon loon. De meest populaire vorm van extralegale verloning is de gsm. Dan volgt de bedrijfswagen. 90 procent van de bedrijven biedt deze voordelen aan. Daarna volgen de forfaitaire onkostenvergoeding, de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de maaltijdcheques. Minder courant zijn sport- en cultuurcheques, tussenkomst in de kosten voor kinderopvang en korting op producten van het bedrijf zelf. Eigen aan al deze vergoedingen is dat er weinig of geen RSZ-bijdrage op wordt betaald.

Met de regelmaat van een klok pleiten politici, economen en fiscalisten ervoor om te wieden in het stelsel van extralegale voordelen. Daarin hebben ze overschot van gelijk. Maar daar hangt één voorwaarde onlosmakelijk aan vast: elk extralegaal voordeel dat vervangen wordt door extra loon, moet gekoppeld worden aan een lineaire lastenverlaging. Anders winnen werknemers en werkgevers er niets aan en stijgen de al hoge Belgische loonkosten nog meer.

Dat de federale regering overweegt om de maaltijdcheques af te schaffen, is een goede zaak. Het zou nog een betere zaak zijn mocht ook in de ongeveer 80 andere extralegale voordelen gewied worden. Tegelijk moeten de loonkosten voor bedrijven lineair verlaagd worden, want extralegale voordelen vormen al jarenlang de ontsnappingsroute voor de hoge Belgische lasten op arbeid.Open Vld en CD&V willen de maaltijdcheques afschaffen en het ziet ernaar uit dat daar in de Kamer een meerderheid voor bestaat. Zij wijzen op de kostprijs van het systeem. Jaarlijks betalen bedrijven 43 miljoen euro aan de uitgevers van de cheques. Dan is het inderdaad beter om de maaltijdcheque te vervangen door een maaltijdvergoeding op de loonbrief. Probleem is dat die wellicht als loon wordt beschouwd en dus zwaar wordt belast.De hoge loonkosten zijn ook de bestaansreden van de talrijke extralegale verloningen. Die worden veel minder zwaar belast dan een gewoon loon. De meest populaire vorm van extralegale verloning is de gsm. Dan volgt de bedrijfswagen. 90 procent van de bedrijven biedt deze voordelen aan. Daarna volgen de forfaitaire onkostenvergoeding, de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de maaltijdcheques. Minder courant zijn sport- en cultuurcheques, tussenkomst in de kosten voor kinderopvang en korting op producten van het bedrijf zelf. Eigen aan al deze vergoedingen is dat er weinig of geen RSZ-bijdrage op wordt betaald.Met de regelmaat van een klok pleiten politici, economen en fiscalisten ervoor om te wieden in het stelsel van extralegale voordelen. Daarin hebben ze overschot van gelijk. Maar daar hangt één voorwaarde onlosmakelijk aan vast: elk extralegaal voordeel dat vervangen wordt door extra loon, moet gekoppeld worden aan een lineaire lastenverlaging. Anders winnen werknemers en werkgevers er niets aan en stijgen de al hoge Belgische loonkosten nog meer.