Naast de mogelijke instap- en uitstapkosten, en soms zelfs de transactiekosten, moet u bij beleggingsfondsen ook rekening houden met een aantal belastingen, afhankelijk van het soort fondsen waarin u wilt beleggen.

Beurstaks

Bij de aankoop van beleggingsfondsen is geen beurstaks verschuldigd, noch voor kapitalisatiefondsen (beleggingsfondsen die geen uitkeringen betalen), noch voor distributiefondsen (beleggingsfondsen die regelmatig geld uitkeren aan beleggers).

Bij de verkoop is een beurstaks van 1 procent op de transactiewaarde verschuldigd voor kapitalisatiefondsen (zowel voor aandelenfondsen, obligatiefondsen als gemengde fondsen). Bij de verkoop van distributiefondsen hoeft geen beurstaks te worden betaald.

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing van 25 procent is verschuldigd op alle uitkeringen van distributiefondsen, ongeacht of het een aandelenfonds, een obligatiefonds of een gemengd fonds is.

Meerwaardebelasting

Een meerwaardebelasting van 25 procent is verschuldigd bij de verkoop van distributiedeelbewijzen van obligatiefondsen en gemengde fondsen.

Een meerwaardebelasting van 25 procent is verschuldigd op de gekapitaliseerde intresten en de meerwaarde (de zogenoemde TIS) bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen van obligatiefondsen en van gemengde fondsen die voor minstens 25 procent belegd zijn in vastrentende effecten.

Voor beleggingsfondsen met een Europees paspoort wordt de TIS berekend vanaf ten vroegste 1 juli 2005 of de datum van de aankoop. Voor beleggingsfondsen zonder Europees paspoort is dat vanaf 1 juli 2008.

M.N.

Naast de mogelijke instap- en uitstapkosten, en soms zelfs de transactiekosten, moet u bij beleggingsfondsen ook rekening houden met een aantal belastingen, afhankelijk van het soort fondsen waarin u wilt beleggen.Bij de aankoop van beleggingsfondsen is geen beurstaks verschuldigd, noch voor kapitalisatiefondsen (beleggingsfondsen die geen uitkeringen betalen), noch voor distributiefondsen (beleggingsfondsen die regelmatig geld uitkeren aan beleggers). Bij de verkoop is een beurstaks van 1 procent op de transactiewaarde verschuldigd voor kapitalisatiefondsen (zowel voor aandelenfondsen, obligatiefondsen als gemengde fondsen). Bij de verkoop van distributiefondsen hoeft geen beurstaks te worden betaald.De roerende voorheffing van 25 procent is verschuldigd op alle uitkeringen van distributiefondsen, ongeacht of het een aandelenfonds, een obligatiefonds of een gemengd fonds is.Een meerwaardebelasting van 25 procent is verschuldigd bij de verkoop van distributiedeelbewijzen van obligatiefondsen en gemengde fondsen.Een meerwaardebelasting van 25 procent is verschuldigd op de gekapitaliseerde intresten en de meerwaarde (de zogenoemde TIS) bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen van obligatiefondsen en van gemengde fondsen die voor minstens 25 procent belegd zijn in vastrentende effecten.Voor beleggingsfondsen met een Europees paspoort wordt de TIS berekend vanaf ten vroegste 1 juli 2005 of de datum van de aankoop. Voor beleggingsfondsen zonder Europees paspoort is dat vanaf 1 juli 2008.M.N.