De toename van de inflatie komt grotendeels op rekening van de elektriciteit, die 12,6 procent duurder werd ten opzichte van vorige maand. Die forse prijsstijging is te verklaren door de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent. Verse groenten werden gemiddeld 4,4 procent duurder ten opzichte van vorige maand.

Motorbrandstoffen (-1,8 procent), vliegtuigtickets (-16,9 procent door het einde van de vakantieperiode) en huisbrandolie (-3,8 procent) werden deze maand goedkoper. De consumptieprijsindex stijgt in september met 0,07 punt tot 101,15 punten.

De gezondheidsindex stijgt eveneens met 0,24 punt tot 101,85 punten. De gezondheidsindex wordt gehanteerd voor de berekening van de spilindex en indexering, maar rekening houdend met de indexsprong is die van minder groot belang.

De inflatie zonder energieproducten daalt in september tot 1,41 procent, tegenover 1,49 procent vorige maand en 1,17 procent in juli.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,17 procent in september, tegenover 1,37 procent in augustus en 1,19 procent in juli.

De spilindex werd in september opnieuw niet overschreden. Het Planbureau houdt er rekening mee dat de spilindex mogelijk in december 2016 overschreden wordt. (BO)

De toename van de inflatie komt grotendeels op rekening van de elektriciteit, die 12,6 procent duurder werd ten opzichte van vorige maand. Die forse prijsstijging is te verklaren door de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent. Verse groenten werden gemiddeld 4,4 procent duurder ten opzichte van vorige maand. Motorbrandstoffen (-1,8 procent), vliegtuigtickets (-16,9 procent door het einde van de vakantieperiode) en huisbrandolie (-3,8 procent) werden deze maand goedkoper. De consumptieprijsindex stijgt in september met 0,07 punt tot 101,15 punten. De gezondheidsindex stijgt eveneens met 0,24 punt tot 101,85 punten. De gezondheidsindex wordt gehanteerd voor de berekening van de spilindex en indexering, maar rekening houdend met de indexsprong is die van minder groot belang.De inflatie zonder energieproducten daalt in september tot 1,41 procent, tegenover 1,49 procent vorige maand en 1,17 procent in juli.De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,17 procent in september, tegenover 1,37 procent in augustus en 1,19 procent in juli.De spilindex werd in september opnieuw niet overschreden. Het Planbureau houdt er rekening mee dat de spilindex mogelijk in december 2016 overschreden wordt. (BO)