Net als de maanden voordien is de hoge inflatie in april voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. 'De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11 procent en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie', aldus Statbel. Bijna de helft van het inflatiecijfer komt met andere woorden op het conto van de energieprijzen.

Voor de doorsnee consument is er één magere troost: voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe. In februari bedroeg de inflatie 8,04 procent.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van februari, en daar was het ook niet bij gebleven. De energieprijzen hebben al voor enkele verhogingen van de spilindex en bijgevolg uitkeringen en ambtenarenlonen gezorgd. Ook in december en augustus vorig jaar werd de spilindex overschreden.

Een en ander heeft ook gevolgen voor de lonen in de private sector. Een hoge inflatie zorgt er immers ook voor dat de lonen in de privé stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.

Net als de maanden voordien is de hoge inflatie in april voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. 'De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11 procent en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie', aldus Statbel. Bijna de helft van het inflatiecijfer komt met andere woorden op het conto van de energieprijzen. Voor de doorsnee consument is er één magere troost: voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe. In februari bedroeg de inflatie 8,04 procent. De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van februari, en daar was het ook niet bij gebleven. De energieprijzen hebben al voor enkele verhogingen van de spilindex en bijgevolg uitkeringen en ambtenarenlonen gezorgd. Ook in december en augustus vorig jaar werd de spilindex overschreden. Een en ander heeft ook gevolgen voor de lonen in de private sector. Een hoge inflatie zorgt er immers ook voor dat de lonen in de privé stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.