Nee, witte rook is er nog niet in de onderhandelingen met de regering over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Ook voor de stilliggende reactoren Doel 3 en Tihange 2 is het nog afwachten, al verkiest Philippe Van Troeye het woord 'waterstofinclusies' boven 'scheurtjes'. En het onderzoek naar de sabotage in Doel 4 is evenmin afgerond. Maar beweren dat Electrabel de energieschaarste zou creëren, zoals de groenen beweren, is onzin. "We verliezen juist geld aan elke centrale die stil ligt." Van Troeye wil geen polemiek, maar vooral de positie van zijn bedrijf verduidelijken.

"In Europa spelen verschillende uitdagingen. De liberalisering was een grote structurele verandering. Daarbovenop kwamen de innovaties en de zware subsidies voor hernieuwbare energie, en nu de drastische daling van de kolenprijs. Dat maakt het systeem complexer: de rol van de verschillende actoren in de waardeketen - netwerkbeheerders, producenten, leveranciers,... - is almaar moeilijker uit te leggen. Dat leidt tot onbegrip bij de regering. Ik wil de dialoog versterken, proberen het onbegrip weg te nemen door transparant te zijn."

"Er zijn drie paradoxen. Ten eerste: de marktprijs van elektriciteit lag al lang niet meer zo laag: 40 procent lager dan in 2007. Maar voor de klant is de prijs waarschijnlijk de hoogste sinds vele jaren: meer dan 40 procent hoger, door netwerkkosten, subsidies voor groene energie, enzovoort. En dan mogen we nog blij zijn dat de leveranciers hun prijzen hebben verlaagd en dat de btw werd verlaagd naar 6 procent.

"De tweede paradox zijn er de ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie. Europa heeft gekozen voor minder CO2-uitstoot. Alleen hebben kolen, dankzij het sluiten van de kerncentrales, 5 procent marktaandeel gewonnen. We moeten niet denken dat alles kan worden opgelost door hernieuwbare energie alleen, of door de kerncentrales te sluiten.

"Ten slotte is er de bevoorradingszekerheid. De dreiging van een brown-out blijft zeer aanwezig, zelfs al waren er deze winter geen incidenten. Door de lage marktprijs blijft de toestand penibel. Tegen 2020 zou nog eens 110 gigawatt aan productiecapaciteit in Europa sluiten om economische redenen.

Moeten we naar een capaciteitsvergoeding?

Van Troeye: "De Belgische gascentrales leverden in 2013 een verlies op van 100 miljoen euro. Door personeelsverminderingen en lagere onderhoudskosten was dat in 2014 iets minder, maar ik zie niets structureel veranderen. Dus moeten we centrales sluiten."

Zou u liever van uw centrales af zijn?

Van Troeye: "Ons productiepark staat onder druk. Wij zijn historisch verankerd in België. Het blijft onze ambitie om hier te kunnen investeren. Wij worden soms vereenzelvigd met de kerncentrales, maar ik ben geen nucleair ingenieur. De politieke leiders moeten beslissen over de energiemix. Ik stel daar geen vragen bij. Wij maken het beleid niet, wij schrijven ons daarop in."

Minister Marie-Christine Marghem wil met een energiepact zowel het investeringsklimaat verbeteren als betaalbare prijzen garanderen.

Van Troeye:"Ik begrijp dat de regering iets moet doen. Maar met een energy-only-market is er geen signaal om honderden miljoenen te investeren. België heeft dan nog een vrij onstabiel kader, en een zeer complex systeem met vier energieministers die niet noodzakelijk hetzelfde beleid voeren."

U zit wel nog met de nucleaire rente.

Van Troeye: "De nucleaire bijdrage. Ik ben een ingenieur, de termen moeten correct zijn (lacht). Die bijdrage lag vorig jaar iets lager, gezien de evolutie van de prijs, de kosten en de onbeschikbaarheid van drie centrales. Maar uit onze boekhouding blijkt dat de nucleaire bijdrage hoger ligt dan onze operationele resultaten. Dat is niet houdbaar."

Nee, witte rook is er nog niet in de onderhandelingen met de regering over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Ook voor de stilliggende reactoren Doel 3 en Tihange 2 is het nog afwachten, al verkiest Philippe Van Troeye het woord 'waterstofinclusies' boven 'scheurtjes'. En het onderzoek naar de sabotage in Doel 4 is evenmin afgerond. Maar beweren dat Electrabel de energieschaarste zou creëren, zoals de groenen beweren, is onzin. "We verliezen juist geld aan elke centrale die stil ligt." Van Troeye wil geen polemiek, maar vooral de positie van zijn bedrijf verduidelijken. "In Europa spelen verschillende uitdagingen. De liberalisering was een grote structurele verandering. Daarbovenop kwamen de innovaties en de zware subsidies voor hernieuwbare energie, en nu de drastische daling van de kolenprijs. Dat maakt het systeem complexer: de rol van de verschillende actoren in de waardeketen - netwerkbeheerders, producenten, leveranciers,... - is almaar moeilijker uit te leggen. Dat leidt tot onbegrip bij de regering. Ik wil de dialoog versterken, proberen het onbegrip weg te nemen door transparant te zijn.""Er zijn drie paradoxen. Ten eerste: de marktprijs van elektriciteit lag al lang niet meer zo laag: 40 procent lager dan in 2007. Maar voor de klant is de prijs waarschijnlijk de hoogste sinds vele jaren: meer dan 40 procent hoger, door netwerkkosten, subsidies voor groene energie, enzovoort. En dan mogen we nog blij zijn dat de leveranciers hun prijzen hebben verlaagd en dat de btw werd verlaagd naar 6 procent."De tweede paradox zijn er de ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie. Europa heeft gekozen voor minder CO2-uitstoot. Alleen hebben kolen, dankzij het sluiten van de kerncentrales, 5 procent marktaandeel gewonnen. We moeten niet denken dat alles kan worden opgelost door hernieuwbare energie alleen, of door de kerncentrales te sluiten."Ten slotte is er de bevoorradingszekerheid. De dreiging van een brown-out blijft zeer aanwezig, zelfs al waren er deze winter geen incidenten. Door de lage marktprijs blijft de toestand penibel. Tegen 2020 zou nog eens 110 gigawatt aan productiecapaciteit in Europa sluiten om economische redenen.Van Troeye: "De Belgische gascentrales leverden in 2013 een verlies op van 100 miljoen euro. Door personeelsverminderingen en lagere onderhoudskosten was dat in 2014 iets minder, maar ik zie niets structureel veranderen. Dus moeten we centrales sluiten." Van Troeye: "Ons productiepark staat onder druk. Wij zijn historisch verankerd in België. Het blijft onze ambitie om hier te kunnen investeren. Wij worden soms vereenzelvigd met de kerncentrales, maar ik ben geen nucleair ingenieur. De politieke leiders moeten beslissen over de energiemix. Ik stel daar geen vragen bij. Wij maken het beleid niet, wij schrijven ons daarop in."Van Troeye:"Ik begrijp dat de regering iets moet doen. Maar met een energy-only-market is er geen signaal om honderden miljoenen te investeren. België heeft dan nog een vrij onstabiel kader, en een zeer complex systeem met vier energieministers die niet noodzakelijk hetzelfde beleid voeren."Van Troeye: "De nucleaire bijdrage. Ik ben een ingenieur, de termen moeten correct zijn (lacht). Die bijdrage lag vorig jaar iets lager, gezien de evolutie van de prijs, de kosten en de onbeschikbaarheid van drie centrales. Maar uit onze boekhouding blijkt dat de nucleaire bijdrage hoger ligt dan onze operationele resultaten. Dat is niet houdbaar."