Er is goed nieuws voor de fel geplaagde Franse president François Hollande: de Franse uurloonkosten zijn in 2013 gestegen met 0,2 procent, terwijl die in Duitsland zijn toegenomen met 2,2 procent, leren cijfers van het Franse onderzoeksinstituut ROE-Rexecode.

Een Franse werknemer kost nu gemiddeld 35,7 euro per uur. Dat is nog altijd een stuk meer dat het Duitse gemiddelde (32,9 euro) en dat van de eurozone (29,2 euro), maar economen wijzen erop dat Frankrijk langzaam maar zeker zijn concurrentiehandicap met zijn grote oosterbuur aan het wegwerken is.

Al is er nog een hele weg af te leggen. Door de zwakke concurrentiepositie van de bedrijven verloor de Franse economie de voorbije vijf jaar 14 procent marktaandeel in het buitenland. De werkloosheidsgraad ligt met 10 procent nog altijd veel hoger dan in Duitsland (5,2%).

Maar de tragere evolutie van de loonkosten kunnen wijzen op een structurele kentering, aangezien ze volgens economen zo goed als integraal het gevolg is van het 'crédit d'impot competitivité d'emploi' (CECI). Dat is een belastingkrediet van 20 miljard euro dat Hollande eind 2012 aan de bedrijven heeft toegekend, en dat wordt gebruikt om de loonkosten te verlagen.

Voor de komende jaren zijn nog verscheidene nieuwe lastenverlagingen aangekondigd voor een totaalbedrag van 30 miljard euro. Daarnaast wil de socialistische president 50 miljard euro besparen op de uitgaven tussen nu en 2017, het einde van zijn presidentschap.

Uit de eigen partij kwam er veel kritiek op het te sociaaldemocratische of zelfs sociaalliberale beleid van Hollande, dat in januari van dit jaar op een persconferentie werd aangekondigd. De linkerzijde van de partij ziet het als een breuk met de radicale socialistische koers die Hollande na zijn verkiezing in mei 2012 wilde varen.

Sommige PS'ers zien in die centrum-linkse koerswijziging zelfs een van de oorzaken van de socialistische nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige zondag. Maar Hollande lijkt van plan op de ingeslagen weg voort te gaan. Met de aanstelling van Manuel Valls als nieuwe premier - hij staat bekend als de 'linkse Sarkozy' - wordt de sociaaldemocratische koers niet verlaten. Met een overheidsbeslag van 57 procent en een deficit van 4,3 procent heeft Hollande geen andere keuze. Volgend jaar moet het begrotingstekort worden teruggebracht tot 3 procent van het bbp.

Er is goed nieuws voor de fel geplaagde Franse president François Hollande: de Franse uurloonkosten zijn in 2013 gestegen met 0,2 procent, terwijl die in Duitsland zijn toegenomen met 2,2 procent, leren cijfers van het Franse onderzoeksinstituut ROE-Rexecode.Een Franse werknemer kost nu gemiddeld 35,7 euro per uur. Dat is nog altijd een stuk meer dat het Duitse gemiddelde (32,9 euro) en dat van de eurozone (29,2 euro), maar economen wijzen erop dat Frankrijk langzaam maar zeker zijn concurrentiehandicap met zijn grote oosterbuur aan het wegwerken is. Al is er nog een hele weg af te leggen. Door de zwakke concurrentiepositie van de bedrijven verloor de Franse economie de voorbije vijf jaar 14 procent marktaandeel in het buitenland. De werkloosheidsgraad ligt met 10 procent nog altijd veel hoger dan in Duitsland (5,2%). Maar de tragere evolutie van de loonkosten kunnen wijzen op een structurele kentering, aangezien ze volgens economen zo goed als integraal het gevolg is van het 'crédit d'impot competitivité d'emploi' (CECI). Dat is een belastingkrediet van 20 miljard euro dat Hollande eind 2012 aan de bedrijven heeft toegekend, en dat wordt gebruikt om de loonkosten te verlagen. Voor de komende jaren zijn nog verscheidene nieuwe lastenverlagingen aangekondigd voor een totaalbedrag van 30 miljard euro. Daarnaast wil de socialistische president 50 miljard euro besparen op de uitgaven tussen nu en 2017, het einde van zijn presidentschap. Uit de eigen partij kwam er veel kritiek op het te sociaaldemocratische of zelfs sociaalliberale beleid van Hollande, dat in januari van dit jaar op een persconferentie werd aangekondigd. De linkerzijde van de partij ziet het als een breuk met de radicale socialistische koers die Hollande na zijn verkiezing in mei 2012 wilde varen. Sommige PS'ers zien in die centrum-linkse koerswijziging zelfs een van de oorzaken van de socialistische nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige zondag. Maar Hollande lijkt van plan op de ingeslagen weg voort te gaan. Met de aanstelling van Manuel Valls als nieuwe premier - hij staat bekend als de 'linkse Sarkozy' - wordt de sociaaldemocratische koers niet verlaten. Met een overheidsbeslag van 57 procent en een deficit van 4,3 procent heeft Hollande geen andere keuze. Volgend jaar moet het begrotingstekort worden teruggebracht tot 3 procent van het bbp.