De federale regering werd bij haar begrotingscontrole plots geconfronteerd met een onverwachte meevaller. Ze moest immers 750 miljoen euro minder doorstorten naar de deelstaten dan oorspronkelijk geraamd. Dat betekende minder goed nieuws voor diezelfde deelstaten. Zo kon Vlaanderen op 396 miljoen euro minder rekenen, voor Wallonië ging het om 247 miljoen euro en voor Brussel om 105 miljoen euro.

Zesde staatshervorming

De tegenvaller voor de regio's was een gevolg van de zesde staatshervorming. Die maakte dat de personenbelasting werd gereduceerd met een zogenaamde autonomiefactor, dat de deelstaten financieel meer verantwoordelijk moet maken. Op die gereduceerde federale belasting rekenen de gewesten via eigen opcentiemen een aanvullende belasting aan.

Omwille van de grote impact op de gewesten had minister Van Overtveldt zijn administratie gevraagd de cijfers opnieuw tegen het licht te houden. Bij de nieuwe simulatie - reële cijfers over het eerste jaar na de invoering ontbreken immers nog - gebruikte de administratie een groter, meer representatief staal. Die oefening is vroeger dan gepland afgerond en toont dat de ontvangsten slechts 157 miljoen euro lager liggen dan de initiële cijfers, in plaats van liefst 750 miljoen euro.

De minister heeft Financiën gevraagd snel een technische vergadering met de regio's te organiseren om de cijfers toe te lichten. Ze worden ook ter controle aan het Planbureau overgemaakt. De administratie krijgt de opdracht het dossier prioritair op te volgen. Er zal intern personeel naar de betrokken dienst worden verschoven en er komen interne controlemechanismen. (Belga/NS)

De federale regering werd bij haar begrotingscontrole plots geconfronteerd met een onverwachte meevaller. Ze moest immers 750 miljoen euro minder doorstorten naar de deelstaten dan oorspronkelijk geraamd. Dat betekende minder goed nieuws voor diezelfde deelstaten. Zo kon Vlaanderen op 396 miljoen euro minder rekenen, voor Wallonië ging het om 247 miljoen euro en voor Brussel om 105 miljoen euro.De tegenvaller voor de regio's was een gevolg van de zesde staatshervorming. Die maakte dat de personenbelasting werd gereduceerd met een zogenaamde autonomiefactor, dat de deelstaten financieel meer verantwoordelijk moet maken. Op die gereduceerde federale belasting rekenen de gewesten via eigen opcentiemen een aanvullende belasting aan.Omwille van de grote impact op de gewesten had minister Van Overtveldt zijn administratie gevraagd de cijfers opnieuw tegen het licht te houden. Bij de nieuwe simulatie - reële cijfers over het eerste jaar na de invoering ontbreken immers nog - gebruikte de administratie een groter, meer representatief staal. Die oefening is vroeger dan gepland afgerond en toont dat de ontvangsten slechts 157 miljoen euro lager liggen dan de initiële cijfers, in plaats van liefst 750 miljoen euro. De minister heeft Financiën gevraagd snel een technische vergadering met de regio's te organiseren om de cijfers toe te lichten. Ze worden ook ter controle aan het Planbureau overgemaakt. De administratie krijgt de opdracht het dossier prioritair op te volgen. Er zal intern personeel naar de betrokken dienst worden verschoven en er komen interne controlemechanismen. (Belga/NS)