Wat deposito's (of spaarrekeningen) betreft, heeft de Europese Commissie voorgesteld om - als een bank failliet zou gaan - het minimale terugbetalingsbedrag vast te leggen op 100.000 euro, in plaats van de 20.000 euro die van toepassing was voor de wereldwijde financiële crisis. Het bedrag van 100.000 euro zou gestort moeten worden binnen een termijn van zeven dagen in plaats vier tot zes weken.

Eind 2008 - toen de bankencrisis hevig woedde - bereikte de Europese Unie (EU) al een akkoord over een betere bescherming van de spaarder, maar het huidige voorstel voorziet ook in een stevigere financiering 'ex ante' (vooraf bepaald) van de garantiefondsen. De bijdragen, die nog steeds geleverd worden door de banken, zullen voortaan proportioneel gebeuren volgens het genomen risico. Ook een onderlinge garantieregeling zou kunnen worden toegepast.

Een tweede voorstel bestaat erin investeerders of beleggers beter te beschermen wanneer een fondsenbeheerder niet in de mogelijkheid verkeert om activa terug te betalen. Het gaat in dat geval niet om een bescherming van het investeringsrisico, maar om een bescherming tegen fraude. Ook in dat geval wordt de schadedrempel opgetrokken (van 20.000 naar 50.000 euro) en worden de termijnen ingekort (van enkele jaren naar 9 maanden).

Het rapport van de Europese Commissie vindt u hier

Wat deposito's (of spaarrekeningen) betreft, heeft de Europese Commissie voorgesteld om - als een bank failliet zou gaan - het minimale terugbetalingsbedrag vast te leggen op 100.000 euro, in plaats van de 20.000 euro die van toepassing was voor de wereldwijde financiële crisis. Het bedrag van 100.000 euro zou gestort moeten worden binnen een termijn van zeven dagen in plaats vier tot zes weken. Eind 2008 - toen de bankencrisis hevig woedde - bereikte de Europese Unie (EU) al een akkoord over een betere bescherming van de spaarder, maar het huidige voorstel voorziet ook in een stevigere financiering 'ex ante' (vooraf bepaald) van de garantiefondsen. De bijdragen, die nog steeds geleverd worden door de banken, zullen voortaan proportioneel gebeuren volgens het genomen risico. Ook een onderlinge garantieregeling zou kunnen worden toegepast. Een tweede voorstel bestaat erin investeerders of beleggers beter te beschermen wanneer een fondsenbeheerder niet in de mogelijkheid verkeert om activa terug te betalen. Het gaat in dat geval niet om een bescherming van het investeringsrisico, maar om een bescherming tegen fraude. Ook in dat geval wordt de schadedrempel opgetrokken (van 20.000 naar 50.000 euro) en worden de termijnen ingekort (van enkele jaren naar 9 maanden). Het rapport van de Europese Commissie vindt u hier