Het veelbesproken voorstel van CD&V voor een belasting op de meerwaarden op aandelen en afgeleide producten is door Groen-Kamerlid Kristof Calvo in een wetsvoorstel meegenomen. Aan het Rekenhof werd gevraagd om een raming te maken van de opbrengst van de maatregel.

Concreet gaat het om een aanslagvoet van 30 procent, met een vermindering van 1 procent per volledig jaar dat de aandelen werden aangehouden. Voor de eerste tien jaar geldt een vrijstelling tot 50.000 euro. Ook de meerwaarden die gerealiseerd worden op aandelen van kmo's zijn vrijgesteld.

In zijn advies zegt het Rekenhof dat het niet over de gegevens beschikt om zelf "een geloofwaardige budgettaire inschatting" van de meerwaardebelasting te maken. Het Rekenhof verwijst wel naar een nota de FOD Financiën, die de potentiële opbrengst van de meerwaardebelasting berekende met een abattement (vrijstelling) van 50.000 euro per gezin. Daarin staat dat de opbrengst op kruissnelheid 465 miljoen euro zal bedragen.

Als ook de kmo's worden vrijgesteld, zoals in het CD&V-voorstel, "varieert de raming tussen 20 en 88 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten op jaarbasis". Voor Eric Van Rompuy is het duidelijk: "Deze berekeningen bewijzen dat Unizo, Voka en Open Vld ongelijk hebben dat het CD&V-voorstel bijzonder schadelijk zou zijn voor de kmo's vermits deze in de voorstellen van CD&V zijn vrijgesteld van meerwaardebelasting".

Van Rompuy hoopt dat deze studies "een einde kunnen maken aan de stemmingmakerij als zou een meerwaardebelasting het economisch initiatief van starters en kmo's ondermijnen".

De CD&V'er benadrukt dat zijn partij mikt op 'de zeer grote transacties van grote ondernemingen', minder dan 5 procent van de vennootschappen.

Het veelbesproken voorstel van CD&V voor een belasting op de meerwaarden op aandelen en afgeleide producten is door Groen-Kamerlid Kristof Calvo in een wetsvoorstel meegenomen. Aan het Rekenhof werd gevraagd om een raming te maken van de opbrengst van de maatregel. Concreet gaat het om een aanslagvoet van 30 procent, met een vermindering van 1 procent per volledig jaar dat de aandelen werden aangehouden. Voor de eerste tien jaar geldt een vrijstelling tot 50.000 euro. Ook de meerwaarden die gerealiseerd worden op aandelen van kmo's zijn vrijgesteld. In zijn advies zegt het Rekenhof dat het niet over de gegevens beschikt om zelf "een geloofwaardige budgettaire inschatting" van de meerwaardebelasting te maken. Het Rekenhof verwijst wel naar een nota de FOD Financiën, die de potentiële opbrengst van de meerwaardebelasting berekende met een abattement (vrijstelling) van 50.000 euro per gezin. Daarin staat dat de opbrengst op kruissnelheid 465 miljoen euro zal bedragen. Als ook de kmo's worden vrijgesteld, zoals in het CD&V-voorstel, "varieert de raming tussen 20 en 88 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten op jaarbasis". Voor Eric Van Rompuy is het duidelijk: "Deze berekeningen bewijzen dat Unizo, Voka en Open Vld ongelijk hebben dat het CD&V-voorstel bijzonder schadelijk zou zijn voor de kmo's vermits deze in de voorstellen van CD&V zijn vrijgesteld van meerwaardebelasting". Van Rompuy hoopt dat deze studies "een einde kunnen maken aan de stemmingmakerij als zou een meerwaardebelasting het economisch initiatief van starters en kmo's ondermijnen". De CD&V'er benadrukt dat zijn partij mikt op 'de zeer grote transacties van grote ondernemingen', minder dan 5 procent van de vennootschappen.