Het was een vaak gehoorde kritiek op de regering-Michel: de taxshift, het sluitstuk van het federale regeringsbeleid, slaat een gat in de begroting. De lastenverlagingen op arbeid en de koopkrachtmaatregelen via een verlaging van de personenbelasting die deze legislatuur worden doorgevoerd, zullen onvoldoende gecompenseerd worden door de inkomsten uit andere belastingen. Die kritiek kwam van de Nationale Bank. Maar in een nieuwe studie komt diezelfde Nationale Bank tot een andere conclusie: dankzij de terugverdieneffecten is de taxshift toch grotendeels gefinancierd. Uit de studie van de Nationale Bank zijn drie lessen te trekken.
...