De afgelopen weken hebben we, zoals altijd enkele maanden voor federale verkiezingen, veelvuldig kunnen lezen en horen dat de doelstellingen voor de staatsfinanciën niet werden gerealiseerd.
...