De Europese integratie leverde een inwoner van Denemarken jaarlijks gemiddeld 500 euro inkomenswinst op in de periode van 1992 tot 2012. Duitsland volgt met 450 euro per inwoner, België staat op de zesde plaats in de ranglijst met 180 euro per jaar per inwoner.

De Europese interne markt trad in 1993 in werking. Haar basis is het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Onderzocht werd de ontwikkeling van 14 van de 15 oprichtende staten (met uitzondering van Luxemburg).

De Europese integratie bleek positief voor alle oprichtende lidstaten, al zijn er grote verschillen merkbaar. De interne markt heeft vooral de landen geholpen die economisch zeer nauw met de andere EU-landen vervlochten zijn.

De Zuid-Europese landen laten bijvoorbeeld duidelijk lagere inkomenswinsten door de interne markt optekenen. Zo gaat het in Italië om gemiddeld 80 euro per inwoner per jaar, in Spanje en Griekenland om 70 euro per jaar en in Portugal om 20 euro per jaar. Griekenland is in deze evenwel een uitzonderlijk geval, aangezien het Griekse bbp door de integratie fors toenam, tot het moment van de schuldencrisis in 2008/2009. Daarna werd Griekenland praktisch losgekoppeld van de EU-interne markt. (Belga/BO)

De Europese integratie leverde een inwoner van Denemarken jaarlijks gemiddeld 500 euro inkomenswinst op in de periode van 1992 tot 2012. Duitsland volgt met 450 euro per inwoner, België staat op de zesde plaats in de ranglijst met 180 euro per jaar per inwoner. De Europese interne markt trad in 1993 in werking. Haar basis is het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Onderzocht werd de ontwikkeling van 14 van de 15 oprichtende staten (met uitzondering van Luxemburg). De Europese integratie bleek positief voor alle oprichtende lidstaten, al zijn er grote verschillen merkbaar. De interne markt heeft vooral de landen geholpen die economisch zeer nauw met de andere EU-landen vervlochten zijn. De Zuid-Europese landen laten bijvoorbeeld duidelijk lagere inkomenswinsten door de interne markt optekenen. Zo gaat het in Italië om gemiddeld 80 euro per inwoner per jaar, in Spanje en Griekenland om 70 euro per jaar en in Portugal om 20 euro per jaar. Griekenland is in deze evenwel een uitzonderlijk geval, aangezien het Griekse bbp door de integratie fors toenam, tot het moment van de schuldencrisis in 2008/2009. Daarna werd Griekenland praktisch losgekoppeld van de EU-interne markt. (Belga/BO)