In augustus was de vertrouwensmeter licht gedaald naar +5 tegenover +8 in juli. Deze maand staat de NBB-barometer net als in juni en juli opnieuw op +8. In volle coronacrisis was het vertrouwen van de Belgische consument fors gedaald, en kwam de indicator dicht bij het historische dieptepunt van -28 uit 1985. In april en augustus vorig jaar stond de socre op -26., in september 2020 op -16.

Het consumentenvertrouwen verbeterde in september op verschillende vlakken. De Belgische gezinnen zijn optimistischer over de vooruitzichten voor de algemene economische situatie in België (van 5 naar 10) en de verwachte ontwikkeling op de arbeidsmarkt (van 8 naar 2 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

De bezorgdheid over een toename van de werkloosheid in de komende twaalf maanden is sinds begin 2019 nog nooit zo laag geweest.

Ook over hun eigen financiële situatie zijn Belgische consumenten positiever geworden (van 0 naar 2). De spaarvooruitzichten van de gezinnen veranderden niet en blijven zeer hoog (21).

NBB
© NBB
In augustus was de vertrouwensmeter licht gedaald naar +5 tegenover +8 in juli. Deze maand staat de NBB-barometer net als in juni en juli opnieuw op +8. In volle coronacrisis was het vertrouwen van de Belgische consument fors gedaald, en kwam de indicator dicht bij het historische dieptepunt van -28 uit 1985. In april en augustus vorig jaar stond de socre op -26., in september 2020 op -16.Het consumentenvertrouwen verbeterde in september op verschillende vlakken. De Belgische gezinnen zijn optimistischer over de vooruitzichten voor de algemene economische situatie in België (van 5 naar 10) en de verwachte ontwikkeling op de arbeidsmarkt (van 8 naar 2 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling). De bezorgdheid over een toename van de werkloosheid in de komende twaalf maanden is sinds begin 2019 nog nooit zo laag geweest. Ook over hun eigen financiële situatie zijn Belgische consumenten positiever geworden (van 0 naar 2). De spaarvooruitzichten van de gezinnen veranderden niet en blijven zeer hoog (21).