Verschillende sectoren ondervinden vandaag moeilijkheden om een bankrekening te openen. Kamerlid Leen Dierick (CD&V), die het voorstel indiende, haalt daarbij de krantenwinkels aan, net als de diamantsector en de voetbalsector.

Probleem is dat een onderneming juridisch verplicht is een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien. 'Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen', legt Dierick uit.

Daarom heeft ze een wetsvoorstel uitgewerkt om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Daarmee kunnen ze eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, stortingen van contacten en overschrijvingen. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden.

Krediet maakt in het CD&V-voorstel geen deel uit van de basisbankdienst, die ook al in Frankrijk bestaat, en mag dus niet als voorwaarde worden gesteld. Dierick benadrukt dat het voorstel op geen enkele manier raakt aan de antiwitwasregels. 'Banken kunnen dus wel nog steeds een individueel dossier weigeren bij vermoeden van fraude. Witwas-gevoelige sectoren zullen daarnaast bijkomende regels opgelegd krijgen met koninklijke besluiten.'

Op het voorstel werden ook amendementen goedgekeurd, zoals van N-VA. Zo worden banken ook verplicht te motiveren waarom ze geen bankrekening toekennen of wanneer ze een rekening afsluiten.

Verschillende sectoren ondervinden vandaag moeilijkheden om een bankrekening te openen. Kamerlid Leen Dierick (CD&V), die het voorstel indiende, haalt daarbij de krantenwinkels aan, net als de diamantsector en de voetbalsector.Probleem is dat een onderneming juridisch verplicht is een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien. 'Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen', legt Dierick uit.Daarom heeft ze een wetsvoorstel uitgewerkt om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Daarmee kunnen ze eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, stortingen van contacten en overschrijvingen. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden.Krediet maakt in het CD&V-voorstel geen deel uit van de basisbankdienst, die ook al in Frankrijk bestaat, en mag dus niet als voorwaarde worden gesteld. Dierick benadrukt dat het voorstel op geen enkele manier raakt aan de antiwitwasregels. 'Banken kunnen dus wel nog steeds een individueel dossier weigeren bij vermoeden van fraude. Witwas-gevoelige sectoren zullen daarnaast bijkomende regels opgelegd krijgen met koninklijke besluiten.'Op het voorstel werden ook amendementen goedgekeurd, zoals van N-VA. Zo worden banken ook verplicht te motiveren waarom ze geen bankrekening toekennen of wanneer ze een rekening afsluiten.