"De advocaat-generaal vindt dat de staatsgarantie voor de Arco-coöperanten strijdig is met het Europees recht. Ze volgt de Europese Commissie, die de waarborgregeling eerder afdeed als illegale staatssteun. België had zijn depositogarantieregeling niet mogen openstellen voor coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector, zegt de advocaat-generaal. Daarmee geeft ze het definitieve nekschot aan de Arco-waarborgregeling, die in 2008 door de Belgische staat werd uitgeschreven toen de bank Dexia aan het wankelen ging. Voor de Arco-coöperanten beteke...

"De advocaat-generaal vindt dat de staatsgarantie voor de Arco-coöperanten strijdig is met het Europees recht. Ze volgt de Europese Commissie, die de waarborgregeling eerder afdeed als illegale staatssteun. België had zijn depositogarantieregeling niet mogen openstellen voor coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector, zegt de advocaat-generaal. Daarmee geeft ze het definitieve nekschot aan de Arco-waarborgregeling, die in 2008 door de Belgische staat werd uitgeschreven toen de bank Dexia aan het wankelen ging. Voor de Arco-coöperanten betekent dit, als het Europees Hof zijn advocaat-generaal volgt, dat ze de hoop mogen opgeven dat ze ooit beroep zullen kunnen doen op de staatsgarantie.""De coöperanten moeten hopen dat de politici hun beloftes op een andere manier nakomen. In het regeerakkoord staat dat de overheid een werkzame compensatieregeling wil uitwerken. Via de depositoregeling is dit alleszins niet meer mogelijk."Wie de politici niet langer vertrouwt, kan zich best aansluiten bij de juridische procedures die Deminor heeft ingeleid bij de Brusselse rechtbank. Deminor beschuldigt Arco, de Arco-bestuurders bij Dexia, Belfius en de Belgische staat van misleiding van de coöperanten. De misleiding bestond erin dat klanten van Bacob en Dexia Bank (de voorgangers van Belfius) overtuigd werden dat ze hun spaargeld veilig konden investeren in Arco-deelbewijzen. Daar werden zij toe aangezet door bankmedewerkers maar ook door publicaties van Arco en beweging.net (het toenmalige ACW). Toen Dexia in 2008 aan het wankelen ging, verzekerde de Belgische staat de Arco-coöperanten dat hun geld veilig was dankzij de staatswaarborg.""Uit de vereffening van Arco zullen geen middelen komen voor de coöperanten. Arco zal zijn schuldeisers grotendeels kunnen terugbetalen maar dreigt nu op te draaien voor een boete van minstens 150 miljoen euro als compensatie voor de illegale staatssteun. Dat geld moet Arco aan de Belgische staat betalen. Daardoor staat het vast dat er niets zal overblijven voor de coöperanten. "Hoe dan ook wordt in politieke middens nog altijd gedacht aan een totale enveloppe van 600 miljoen euro, die zou uitgekeerd worden aan de Arco-coöperanten. Dit bedrag moet verdeeld worden over de staat, beweging.net en Belfius. Op die manier zouden de Arco-coöperanten 80 procent van hun oorspronkelijke inleg recupereren. Beweging.net is bereid een beperkte bijdrage te doen, verklaarde voorzitter Patrick Develtere. Ook van Belfius (de vroegere Dexia Bank België) wordt een commerciële geste naar een belangrijk deel van haar cliënteel verwacht, maar de staatsbank staat daarvoor niet te springen. "Een concrete aanzet voor een dergelijk plan-B is er nog altijd niet. Daarom voert Deminor aan dat een juridische procedure het beste drukkingsmiddel is om alle partijen tot een minnelijke schikking te dwingen."