De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, zo oordeelde de auditeur.

"Niet-geoorloofde staatssteun"

De auditeur treedt met dit advies het standpunt van de Europese Commissie bij, die eerder de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten afwees wegens niet-geoorloofde staatssteun, legt een woordvoerder van het Hof in Luxemburg uit.

Met het advies op zak, moet het Europees Hof van Justitie zelf, waarschijnlijk binnen enkele maanden, een beslissing nemen over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Het advies wordt evenwel vaak gevolgd door het Hof.

Spaarders of niet?

De hele zaak draait rond de vraag of de coöperanten gewone aandeelhouders dan wel spaarders - waarvoor er dus al een waarborgregeling bestaat - zijn. Verschillende gewone aandeelhouders van Dexia waren tegen de staatswaarborg naar de Raad van State getrokken omdat ze zich gediscrimineerd voelden ten opzichte van de coöperanten, indirecte aandeelhouders, die wel hun geld (deels) zouden terugzien.

Via de Raad van State en vervolgens het Grondwettelijk Hof belandde de zaak in Luxemburg, nadat het Grondwettelijk Hof zes prejudiciële vragen overgemaakt had over de geldigheid van de waarborgregeling.

Indien het Hof de auditeur volgt dan is dat op zich niet bindend voor de zaak bij die andere Europese rechtbank, het Gerecht van de Europese Unie. Die moet het beroep van de staat en Arco zelf tegen het njet van de Europese Commissie nog behandelen. Maar de auditeur wijst er evenwel op dat er de facto "een niet te veronachtzamen precedent" zal zijn indien het Hof de auditeur volgt.

Uitbreiding waarborgregeling

De uitbreiding van de waarborgregeling werd destijds door de regering Leterme beslist. In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat er een regeling moet komen voor de gedupeerden.

België had de financiële coöperaties niet mogen opnemen in het Belgische depositogarantiestelsel", stelt de advocaat-generaal. De Europese Commissie heeft binnen de grenzen van dit onderzoek "terecht aangenomen dat België hiermee verboden staatssteun heeft verleend". Anderzijds verzet de Europese richtlijn inzake depositogarantiestelsels zich in beginsel niet tegen dergelijke garantie, maar gebiedt ze evenmin de instelling ervan.

De problemen met Arco begonnen met de bankencrisis en de ondergang van Dexia eind 2011. Nadien gingen ook verschillende coöperatieve vehikels van Arco, bijvoorbeeld Arcopar, in faling. Arco, zeg maar de financiële arm van het vroegere ACW, nu beweging.net, was immers een van de grootaandeelhouders van de bank. (Belga/NS)

De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, zo oordeelde de auditeur. De auditeur treedt met dit advies het standpunt van de Europese Commissie bij, die eerder de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten afwees wegens niet-geoorloofde staatssteun, legt een woordvoerder van het Hof in Luxemburg uit. Met het advies op zak, moet het Europees Hof van Justitie zelf, waarschijnlijk binnen enkele maanden, een beslissing nemen over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Het advies wordt evenwel vaak gevolgd door het Hof. De hele zaak draait rond de vraag of de coöperanten gewone aandeelhouders dan wel spaarders - waarvoor er dus al een waarborgregeling bestaat - zijn. Verschillende gewone aandeelhouders van Dexia waren tegen de staatswaarborg naar de Raad van State getrokken omdat ze zich gediscrimineerd voelden ten opzichte van de coöperanten, indirecte aandeelhouders, die wel hun geld (deels) zouden terugzien. Via de Raad van State en vervolgens het Grondwettelijk Hof belandde de zaak in Luxemburg, nadat het Grondwettelijk Hof zes prejudiciële vragen overgemaakt had over de geldigheid van de waarborgregeling. Indien het Hof de auditeur volgt dan is dat op zich niet bindend voor de zaak bij die andere Europese rechtbank, het Gerecht van de Europese Unie. Die moet het beroep van de staat en Arco zelf tegen het njet van de Europese Commissie nog behandelen. Maar de auditeur wijst er evenwel op dat er de facto "een niet te veronachtzamen precedent" zal zijn indien het Hof de auditeur volgt. De uitbreiding van de waarborgregeling werd destijds door de regering Leterme beslist. In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat er een regeling moet komen voor de gedupeerden. België had de financiële coöperaties niet mogen opnemen in het Belgische depositogarantiestelsel", stelt de advocaat-generaal. De Europese Commissie heeft binnen de grenzen van dit onderzoek "terecht aangenomen dat België hiermee verboden staatssteun heeft verleend". Anderzijds verzet de Europese richtlijn inzake depositogarantiestelsels zich in beginsel niet tegen dergelijke garantie, maar gebiedt ze evenmin de instelling ervan. De problemen met Arco begonnen met de bankencrisis en de ondergang van Dexia eind 2011. Nadien gingen ook verschillende coöperatieve vehikels van Arco, bijvoorbeeld Arcopar, in faling. Arco, zeg maar de financiële arm van het vroegere ACW, nu beweging.net, was immers een van de grootaandeelhouders van de bank. (Belga/NS)