Om te vermijden dat vennootschappen vroegtijdig zouden geliquideerd worden om aan deze belastingverhoging te ontsnappen werd in een overgangsregeling voorzien die toelaat om het tarief van 10% "vast te klikken" voor bepaalde belaste reserves.

Is de verhoging van de liquidatiebonus een goede reden voor zelfstandigen om in de toekomst niet meer over te gaan tot de oprichting van een vennootschap? Of zijn er andere redenen die de oprichting van een vennootschap om zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen toch nog interessant maken?

Tim Corten: "De oprichting van een vennootschap mag niet louter en alleen afhangen van fiscale motieven, denk onder andere aan beperking van aansprakelijkheid, bescherming van persoonlijk vermogen en toegang tot kapitaal. Maar vanuit fiscaal oogpunt blijft een vennootschapsstructuur opportuun, er zijn nog altijd bepaalde interessante voordelen van alle aard en we mogen zeker het nieuwe verlaagde tarief in de roerende voorheffing niet vergeten."

Een vennootschap betaalde opeenvolgende jaren 30 % vennootschapsbelasting en vindt dit voldoende, zeker in vergelijking met grote bedrijven die aan belasting ontsnappen. Is liquidatie en heropstarten in zo'n geval nog steeds belastingontduiking of kiezen voor de minst belaste weg ?


Tim Corten: "De nieuwe wetgeving laat sinds 1/7/2013 KMO's opnieuw toe om dividenden uit te keren aan 15%. Er dienen heel wat voorwaarden voldaan te zijn, zo moet het bijvoorbeeld gaan om een inbreng in geld, dienen er nieuwe aandelen uitgegeven te worden die niet preferent mogen zijn en dient er een volledige volstorting van het kapitaal te zijn. Daarnaast is er nog een wachtperiode van 3 jaar, maar nadien mogen alle toekomstige dividenden m.b.t. dit kapitaal aan 15% uitgekeerd worden. Deze regeling geldt zowel voor nieuw opgerichte vennootschappen als voor kapitaalverhogingen.

Zeer kort gezegd schrijft de anti-misbruikbepaling voor dat de fiscus bepaalde rechtshandelingen kan negeren indien blijkt dat deze enkel en alleen uit fiscale motieven gesteld werd. Indien u dus een bestaande vennootschap gaat liquideren en bij wijze van spreken daags nadien een vennootschap opricht met hetzelfde maatschappelijk doel, dezelfde maatschappelijke zetel, dezelfde aandeelhouders en bestuurders, hetzelfde cliënteel, etc. zou de fiscus dit wel als fiscaal misbruik kunnen kwalificeren. Ter volledigheid, als alles hetzelfde blijft zal dit uiteraard niets veranderen aan het tarief in de vennootschapsbelasting... "

Welke procedure moet je volgen om de opgebouwde reserves te kunnen vastklikken?

Tim Corten: "In de eerste plaats dient er een effectieve dividenduitkering (van 100 bijvoorbeeld) plaats te vinden, waarop de vennootschap 10% roerende voorheffing zal inhouden. Vervolgens wordt er voor de notaris een kapitaalverhoging doorgevoerd van de resterende 90. Deze kapitaalverhoging kan gebeuren door een inbreng in geld (indien er effectief 90 cash voorhanden is in de vennootschap), dan wel door een inbreng in natura. In dit laatste geval gaat u de vordering op het dividend inbrengen, wat betekent dat er geen effectieve cash-out vanuit de vennootschap plaatsvindt. De inbreng in natura vereist wel de tussenkomst van een bedrijfsrevisor. Na de kapitaalverhoging dient u (voor KMO's) minstens 4 jaar te wachten alvorens de 90 belastingvrij uit de vennootschap te halen via een belastingvrije kapitaalvermindering. Dit vereist weer een bezoek aan de notaris. Voor de vennootschappen die hun boekhouding op basis van kalenderjaar voeren is er haast bij, aangezien de dividenduitkering voor 31/12/2013 dient plaats te vinden!"

De opgebouwde reserves in een vennootschap kunnen worden 'vastgeklikt' tegen 10% roerende voorheffing. Welke zijn de voorwaarden om deze 10% belasting in plaats van 25% te kunnen genieten en hoe lang moet u wachten om de als kapitaal vastgeklikte reserves uit uw vennootschap te kunnen halen?

Tim Corten: "In de eerste plaats dient het om "belaste reserves" te gaan, dewelke uiterlijk op 31/03/2013 door de Algemene Vergadering werden goedgekeurd. In de praktijk zal het voor de meeste vennootschappen gaan om de reserves op 31/12/2011. Op het moment van de dividenduitkering dienen deze ook effectief aanwezig te zijn. Na inhouding van de verschuldigde RV van 10% vindt de formele kapitaalverhoging plaats voor notaris, het mag dus niet gaan om een loutere incorporatie van reserves in kapitaal. De wachtperiode bedraagt voor KMO's 4 jaar (8 jaar voor grote vennootschappen), te rekenen van dag tot dag, vanaf de inbreng in kapitaal tot de dag van effectieve kapitaalvermindering. Indien u niet zo lang kan wachten zal er een "boetetarief" verschuldigd zijn van 15%, 10% of 5%, afhankelijk van het jaar van vroegtijdige kapitaalvermindering."

Is het nog mogelijk een vennootschap te ontbinden om op die manier vooralsnog te kunnen genieten van een tarief van 10% op de liquidatiebonus?

Tim Corten: "Zeker en vast, en indien u van plan bent om op korte termijn definitief met de vennootschap te stoppen is het zelfs aangewezen om te liquideren voor 1 oktober 2014 (vanaf die datum gaat de verhoging naar 25% in). Op die manier dient u geen 4 jaar te wachten om de gelden uit de vennootschap te halen. Zoals hoger gezegd is het uiteraard niet de bedoeling om te liquideren en onmiddellijk een identieke vennootschap op te richten, dan bevinden we ons immers in de gevarenzone van het fiscaal misbruik."

Stel dat je de opgebouwde reserves vastgeklikt hebt. Welke zijn de sancties als je niet lang genoeg wacht om via een kapitaalsvermindering de als kapitaal vastgeklikte reserves uit je vennootschap te halen?

Tim Corten: "Indien je een kapitaalvermindering doet binnen de eerste 2 jaar na de inbreng: 15% RV extra, in de loop van het 3e jaar: 10% RV extra, en in de loop van het 4e jaar: 5% RV extra."

Om te vermijden dat vennootschappen vroegtijdig zouden geliquideerd worden om aan deze belastingverhoging te ontsnappen werd in een overgangsregeling voorzien die toelaat om het tarief van 10% "vast te klikken" voor bepaalde belaste reserves. Is de verhoging van de liquidatiebonus een goede reden voor zelfstandigen om in de toekomst niet meer over te gaan tot de oprichting van een vennootschap? Of zijn er andere redenen die de oprichting van een vennootschap om zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen toch nog interessant maken? Tim Corten: "De oprichting van een vennootschap mag niet louter en alleen afhangen van fiscale motieven, denk onder andere aan beperking van aansprakelijkheid, bescherming van persoonlijk vermogen en toegang tot kapitaal. Maar vanuit fiscaal oogpunt blijft een vennootschapsstructuur opportuun, er zijn nog altijd bepaalde interessante voordelen van alle aard en we mogen zeker het nieuwe verlaagde tarief in de roerende voorheffing niet vergeten." Een vennootschap betaalde opeenvolgende jaren 30 % vennootschapsbelasting en vindt dit voldoende, zeker in vergelijking met grote bedrijven die aan belasting ontsnappen. Is liquidatie en heropstarten in zo'n geval nog steeds belastingontduiking of kiezen voor de minst belaste weg ?Tim Corten: "De nieuwe wetgeving laat sinds 1/7/2013 KMO's opnieuw toe om dividenden uit te keren aan 15%. Er dienen heel wat voorwaarden voldaan te zijn, zo moet het bijvoorbeeld gaan om een inbreng in geld, dienen er nieuwe aandelen uitgegeven te worden die niet preferent mogen zijn en dient er een volledige volstorting van het kapitaal te zijn. Daarnaast is er nog een wachtperiode van 3 jaar, maar nadien mogen alle toekomstige dividenden m.b.t. dit kapitaal aan 15% uitgekeerd worden. Deze regeling geldt zowel voor nieuw opgerichte vennootschappen als voor kapitaalverhogingen. Zeer kort gezegd schrijft de anti-misbruikbepaling voor dat de fiscus bepaalde rechtshandelingen kan negeren indien blijkt dat deze enkel en alleen uit fiscale motieven gesteld werd. Indien u dus een bestaande vennootschap gaat liquideren en bij wijze van spreken daags nadien een vennootschap opricht met hetzelfde maatschappelijk doel, dezelfde maatschappelijke zetel, dezelfde aandeelhouders en bestuurders, hetzelfde cliënteel, etc. zou de fiscus dit wel als fiscaal misbruik kunnen kwalificeren. Ter volledigheid, als alles hetzelfde blijft zal dit uiteraard niets veranderen aan het tarief in de vennootschapsbelasting... "Welke procedure moet je volgen om de opgebouwde reserves te kunnen vastklikken?Tim Corten: "In de eerste plaats dient er een effectieve dividenduitkering (van 100 bijvoorbeeld) plaats te vinden, waarop de vennootschap 10% roerende voorheffing zal inhouden. Vervolgens wordt er voor de notaris een kapitaalverhoging doorgevoerd van de resterende 90. Deze kapitaalverhoging kan gebeuren door een inbreng in geld (indien er effectief 90 cash voorhanden is in de vennootschap), dan wel door een inbreng in natura. In dit laatste geval gaat u de vordering op het dividend inbrengen, wat betekent dat er geen effectieve cash-out vanuit de vennootschap plaatsvindt. De inbreng in natura vereist wel de tussenkomst van een bedrijfsrevisor. Na de kapitaalverhoging dient u (voor KMO's) minstens 4 jaar te wachten alvorens de 90 belastingvrij uit de vennootschap te halen via een belastingvrije kapitaalvermindering. Dit vereist weer een bezoek aan de notaris. Voor de vennootschappen die hun boekhouding op basis van kalenderjaar voeren is er haast bij, aangezien de dividenduitkering voor 31/12/2013 dient plaats te vinden!" De opgebouwde reserves in een vennootschap kunnen worden 'vastgeklikt' tegen 10% roerende voorheffing. Welke zijn de voorwaarden om deze 10% belasting in plaats van 25% te kunnen genieten en hoe lang moet u wachten om de als kapitaal vastgeklikte reserves uit uw vennootschap te kunnen halen? Tim Corten: "In de eerste plaats dient het om "belaste reserves" te gaan, dewelke uiterlijk op 31/03/2013 door de Algemene Vergadering werden goedgekeurd. In de praktijk zal het voor de meeste vennootschappen gaan om de reserves op 31/12/2011. Op het moment van de dividenduitkering dienen deze ook effectief aanwezig te zijn. Na inhouding van de verschuldigde RV van 10% vindt de formele kapitaalverhoging plaats voor notaris, het mag dus niet gaan om een loutere incorporatie van reserves in kapitaal. De wachtperiode bedraagt voor KMO's 4 jaar (8 jaar voor grote vennootschappen), te rekenen van dag tot dag, vanaf de inbreng in kapitaal tot de dag van effectieve kapitaalvermindering. Indien u niet zo lang kan wachten zal er een "boetetarief" verschuldigd zijn van 15%, 10% of 5%, afhankelijk van het jaar van vroegtijdige kapitaalvermindering." Is het nog mogelijk een vennootschap te ontbinden om op die manier vooralsnog te kunnen genieten van een tarief van 10% op de liquidatiebonus?Tim Corten: "Zeker en vast, en indien u van plan bent om op korte termijn definitief met de vennootschap te stoppen is het zelfs aangewezen om te liquideren voor 1 oktober 2014 (vanaf die datum gaat de verhoging naar 25% in). Op die manier dient u geen 4 jaar te wachten om de gelden uit de vennootschap te halen. Zoals hoger gezegd is het uiteraard niet de bedoeling om te liquideren en onmiddellijk een identieke vennootschap op te richten, dan bevinden we ons immers in de gevarenzone van het fiscaal misbruik." Stel dat je de opgebouwde reserves vastgeklikt hebt. Welke zijn de sancties als je niet lang genoeg wacht om via een kapitaalsvermindering de als kapitaal vastgeklikte reserves uit je vennootschap te halen?Tim Corten: "Indien je een kapitaalvermindering doet binnen de eerste 2 jaar na de inbreng: 15% RV extra, in de loop van het 3e jaar: 10% RV extra, en in de loop van het 4e jaar: 5% RV extra."