Met het pilootproject Mobile Obtretic Monitoring probeert Philips zwangere vrouwen en zorgverleners in afgelegen gebieden op het platteland toegang te verschaffen tot monitoring en zorgexpertise in de ziekenhuizen in grote steden. Zo kan de kwaliteit van de zorg bij risicozwangerschappen verbeterd worden, met hopelijk een daling van baby- en moedersterfte als gevolg. In 2013 stierven er wereldwijd naar schatting 289.000 vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling. Dat is al 45% minder dan in 1990, maar toch nog veel. Het grootste deel van de slachtoffers kwam om in zorgarme gebieden, en de meeste doden hadden voorkomen kunnen worden.

Smartphone-app voor toezicht van op afstand

Het concept werd ontwikkeld in India en is nu als een pilootproject uitgerold in Indonesië. Het project maakt gebruik van een smartphone-app, waarmee de verloskundige ter plaatse de persoonlijke informatie en vitale parameters van de aanstaande moeder vastlegt. Hij of zij stuurt die dan door naar het streekgezondheidscentrum, waar een arts of specialist de informatie van op afstand beoordeelt en in een vroeg stadium afwijkingen probeert op te sporen. Indien nodig kan de arts de lokale zorgverlener advies geven over de nazorg of doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Dankzij de app kunnen artsen of specialisten patiënten van op afstand bewaken en opvolgen. Ze kunnen van op een andere locatie advies geven of doorverwijzen, en nauwer samenwerken met de zorgverleners op het terrein. Die kunnen op hun beurt patiënten met een hoog risico gerichter opvolgen en doorverwijzen naar passende nazorg. Doordat de patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis gaan, kunnen die in principe meer tijd vrijmaken voor andere zieken.

Optimaal gebruik van huidige technologie en infrastructuur

Het grote voordeel van de nieuwe ontwikkeling is dat de technologie en infrastructuur die hiervoor nodig zijn al in ruime mate aanwezig zijn. Daardoor is het mogelijk om zelf in zeer afgelegen gebieden zwangere vrouwen met hoog risico op te sporen en te monitoren, zodat de kans op een goede zwangerschap groter wordt. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen hun patiënten dankzij de app doelmatiger behandelen, wat ook een geruststellend effect kan hebben op de aanstaande moeder zelf.

Barbara Vandenbussche

Met het pilootproject Mobile Obtretic Monitoring probeert Philips zwangere vrouwen en zorgverleners in afgelegen gebieden op het platteland toegang te verschaffen tot monitoring en zorgexpertise in de ziekenhuizen in grote steden. Zo kan de kwaliteit van de zorg bij risicozwangerschappen verbeterd worden, met hopelijk een daling van baby- en moedersterfte als gevolg. In 2013 stierven er wereldwijd naar schatting 289.000 vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling. Dat is al 45% minder dan in 1990, maar toch nog veel. Het grootste deel van de slachtoffers kwam om in zorgarme gebieden, en de meeste doden hadden voorkomen kunnen worden. Het concept werd ontwikkeld in India en is nu als een pilootproject uitgerold in Indonesië. Het project maakt gebruik van een smartphone-app, waarmee de verloskundige ter plaatse de persoonlijke informatie en vitale parameters van de aanstaande moeder vastlegt. Hij of zij stuurt die dan door naar het streekgezondheidscentrum, waar een arts of specialist de informatie van op afstand beoordeelt en in een vroeg stadium afwijkingen probeert op te sporen. Indien nodig kan de arts de lokale zorgverlener advies geven over de nazorg of doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dankzij de app kunnen artsen of specialisten patiënten van op afstand bewaken en opvolgen. Ze kunnen van op een andere locatie advies geven of doorverwijzen, en nauwer samenwerken met de zorgverleners op het terrein. Die kunnen op hun beurt patiënten met een hoog risico gerichter opvolgen en doorverwijzen naar passende nazorg. Doordat de patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis gaan, kunnen die in principe meer tijd vrijmaken voor andere zieken. Het grote voordeel van de nieuwe ontwikkeling is dat de technologie en infrastructuur die hiervoor nodig zijn al in ruime mate aanwezig zijn. Daardoor is het mogelijk om zelf in zeer afgelegen gebieden zwangere vrouwen met hoog risico op te sporen en te monitoren, zodat de kans op een goede zwangerschap groter wordt. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen hun patiënten dankzij de app doelmatiger behandelen, wat ook een geruststellend effect kan hebben op de aanstaande moeder zelf. Barbara Vandenbussche