Wie is de mediagebruiker en waar kan je hem vinden, dat is de rode draad van het Community Oriented Mediacongres dat op 20 mei in het congrescentrum Lamot (Mechelen) plaatsvindt.

Nationale en internationale vorsers en mediamensen buigen zich in diverse sessies over dit thema. Ze gaan op zoek naar innovatieve manieren om nieuws te brengen, en naar de impact van lokale en regionale verslaggeving. Ook de aanpak en invloed van multimediale en crossmediale technieken, en de omslag van 'print' naar onlineverslaggeving wordt behandeld. Daarbij staat onder meer de aanpak met communtiy's - die de gebruiker dichter bij een blad of magazine betrekt - centraal.

Het Europese onderzoeksproject Incluso toont aan dat ICT, en dan vooral sociale software, de sociale inclusie van uitgesloten jonge mensen kan bevorderen. Aansluitend onderzoek toont ook aan dat voornamelijk kansarme gemeenschappen niet voldoende mediageletterd zijn om hun internetparticipatie veilig te stellen tegen mensen en organisaties die hiervan misbruik maken. Biedt de democratisering van media mogelijkheden voor minderheden en etnische bevolkingsgroepen om hun stem te laten horen? In diverse sessies en panelgesprekken worden deze thema's tegen het licht gehouden.

Trends sponsort het Community Oriented Mediacongres en biedt de snelste 15 inschrijvers via Trends een gratis inschrijving aan (waarde 145 euro). De volgende 15 Trends-lezers krijgen nog 70 euro korting. Wilt u erbij zijn: stuur een mail naar secretariaat@trends.be

Wie is de mediagebruiker en waar kan je hem vinden, dat is de rode draad van het Community Oriented Mediacongres dat op 20 mei in het congrescentrum Lamot (Mechelen) plaatsvindt. Nationale en internationale vorsers en mediamensen buigen zich in diverse sessies over dit thema. Ze gaan op zoek naar innovatieve manieren om nieuws te brengen, en naar de impact van lokale en regionale verslaggeving. Ook de aanpak en invloed van multimediale en crossmediale technieken, en de omslag van 'print' naar onlineverslaggeving wordt behandeld. Daarbij staat onder meer de aanpak met communtiy's - die de gebruiker dichter bij een blad of magazine betrekt - centraal. Het Europese onderzoeksproject Incluso toont aan dat ICT, en dan vooral sociale software, de sociale inclusie van uitgesloten jonge mensen kan bevorderen. Aansluitend onderzoek toont ook aan dat voornamelijk kansarme gemeenschappen niet voldoende mediageletterd zijn om hun internetparticipatie veilig te stellen tegen mensen en organisaties die hiervan misbruik maken. Biedt de democratisering van media mogelijkheden voor minderheden en etnische bevolkingsgroepen om hun stem te laten horen? In diverse sessies en panelgesprekken worden deze thema's tegen het licht gehouden. Trends sponsort het Community Oriented Mediacongres en biedt de snelste 15 inschrijvers via Trends een gratis inschrijving aan (waarde 145 euro). De volgende 15 Trends-lezers krijgen nog 70 euro korting. Wilt u erbij zijn: stuur een mail naar secretariaat@trends.be