De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 14 mei 2020. Dat lijkt nog ver weg, maar aangezien de wet voorziet in een procedure van 150 dagen, moet het proces in december al starten. En eigenlijk zelfs vroeger, want de wet is dit voorjaar aangepast. Zo is de referteperiode voor het vastleggen van de drempel vervroegd. Dat is de periode waarnaar wordt gekeken om te bepalen hoeveel werknemers een bedrijf in dienst heeft. Zijn dat er meer dan vijftig, dan moet de onderneming een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Dat comité houdt zich bezig met het welzijnsbeleid in het bedrijf. Ondernemingen met meer dan honderd werknemers moeten ook verkiezingen organiseren voor de ondernemingsraad, die zich over sociaaleconomische en financiële zaken buigt.
...