De ongeoorloofde praktijken die gemeld kunnen worden, zijn duidelijk omschreven (niet betaalde goederen, afwezigheid, ...). De procedure laat de verklikkers ook toe om bewijzen te leveren via scan bijvoorbeeld. De directie rechtvaardigt haar beslissing door de vele misbruiken die ze vastgesteld heeft. De vakbonden laken dat een klimaat van wantrouwen wordt gecreëerd binnen de onderneming. (DEF)

De ongeoorloofde praktijken die gemeld kunnen worden, zijn duidelijk omschreven (niet betaalde goederen, afwezigheid, ...). De procedure laat de verklikkers ook toe om bewijzen te leveren via scan bijvoorbeeld. De directie rechtvaardigt haar beslissing door de vele misbruiken die ze vastgesteld heeft. De vakbonden laken dat een klimaat van wantrouwen wordt gecreëerd binnen de onderneming. (DEF)