Nu Griekenland over de rand van het faillissement neigt, beginnen de VS zich zorgen te maken over de politieke gevolgen van een diepe crisis binnen de eurozone. Mochten de stroeve onderhandelingen tussen de Grieken en hun schuldeisers (IMF, EU en ECB) uiteindelijk leiden tot de gevreesde 'Grexit', dan krijgt Rusland de mogelijkheid om meer invloed te krijgen binnen de grenzen van een NAVO-lidstaat, zo luidt de vrees.

Kortom, aangezien Washington koste wat het kost probeert een standvastig verenigd westelijk front te vormen om de sancties tegen Rusland - in verband met Oekraïne - te ondersteunen, neemt de vrees toe dat een Grieks faillissement Moskou de mogelijkheid zal bieden verdeeldheid te zaaien onder de Europese bondgenoten van de VS.

Griekse bufferstaat

Historisch gezien werd Griekenland beschouwd als een soort van bufferstaat tegen de opmars van het Russische Sovjet-communisme tijdens de Koude Oorlog. Door in 1981 toe te treden tot de Europese Unie (EU) heeft Griekenland als het ware zijn identiteit van westerse democratie gebetonneerd, wat 20 jaar later bestendigd werd via het invoeren van de euro.

Voor enkele maanden heeft de regering van president Barack Obama er bij Duitsland en andere EU-lidstaten enkel maar 'discreet' op aangedrongen een manier te vinden om uit de Griekse impasse te raken. Maar blijft die discrete aanpak duren?

Het bezoek van de Griekse premier Alexis Tsipras naar St Petersburg van eind vorige week dient namelijk te worden gezien als een 'reminder' in het licht van de hechte politieke banden die de huidige Griekse regering aanhaalt met de Russische president Vladimir Poetin. De Griekse regering heeft zich daarbij openlijk bereid verklaard contact op te nemen met Moskou telkens als het water tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers te diep blijkt.

De Griekse 'trip' naar Rusland wekte bovendien speculaties in de hand die erop wijzen dat Moskou mogelijk bereid is om substantiële financiële steun aan Athene te verlenen, hoewel die speculaties door bepaalde analisten in Washington als onzin werden weggewuifd, rekening houdend met de omvang van de economische problemen waarin Griekenland zou verzeilen wanneer het in gebreke wordt gesteld. "Het is niet zo dat Rusland over een hoop geld beschikt om zomaar in het rond te strooien", aldus Thomas Wright van het Brookings Institution in Washington.

Vijandigheid van de Griekse kiezer

Toch woekert de vrees dat de aanhoudende economische instabiliteit - als gevolg van een 'default' - de politieke vijandigheid tegenover de rest van Europa onder de Griekse kiezers enkel maar kan doen toenemen. Dat biedt Rusland bijgevolg de kans om zijn invloed in Griekenland uit te breiden.

Overigens heeft niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorig jaar al gewaarschuwd voor de mogelijke geopolitieke gevolgen van een 'Grexit'. Die vrees deelt ze evenwel niet met haar minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, die de harde lijn volgt aan de onderhandelingstafel met Griekenland.

Na de Grexit een Brexit?

Intussen dringt de Amerikaanse president Obama er bij de leiders van de EU op aan zich te blijven inzetten voor de sancties tegen Rusland die verband houden met de crisis in en rond Oekraïne. "Wij geloven nog steeds dat Europa verenigd blijft tegen Rusland en wat het land doet", aldus John Kirby, woordvoerder van het State Department, in een reactie aan The Financial Times.

Volgens Julianne Smith, een voormalige regeringsfunctionaris van Obama, moet de bezorgdheid over Griekenland in een breder kader worden gezien, nu Washington merkt dat het Verenigd Koninkrijk van plan is een referendum te houden over zijn eigen lidmaatschap van de Europese Unie.

"Washington is zowel bezorgd over een Grexit als over een Brexit". Beide twistappels komen volgens Smith bepaald ongelegen nu Europa blijk moet geven van kordaat leiderschap. (FT/BO)

Nu Griekenland over de rand van het faillissement neigt, beginnen de VS zich zorgen te maken over de politieke gevolgen van een diepe crisis binnen de eurozone. Mochten de stroeve onderhandelingen tussen de Grieken en hun schuldeisers (IMF, EU en ECB) uiteindelijk leiden tot de gevreesde 'Grexit', dan krijgt Rusland de mogelijkheid om meer invloed te krijgen binnen de grenzen van een NAVO-lidstaat, zo luidt de vrees.Kortom, aangezien Washington koste wat het kost probeert een standvastig verenigd westelijk front te vormen om de sancties tegen Rusland - in verband met Oekraïne - te ondersteunen, neemt de vrees toe dat een Grieks faillissement Moskou de mogelijkheid zal bieden verdeeldheid te zaaien onder de Europese bondgenoten van de VS.Historisch gezien werd Griekenland beschouwd als een soort van bufferstaat tegen de opmars van het Russische Sovjet-communisme tijdens de Koude Oorlog. Door in 1981 toe te treden tot de Europese Unie (EU) heeft Griekenland als het ware zijn identiteit van westerse democratie gebetonneerd, wat 20 jaar later bestendigd werd via het invoeren van de euro.Voor enkele maanden heeft de regering van president Barack Obama er bij Duitsland en andere EU-lidstaten enkel maar 'discreet' op aangedrongen een manier te vinden om uit de Griekse impasse te raken. Maar blijft die discrete aanpak duren?Het bezoek van de Griekse premier Alexis Tsipras naar St Petersburg van eind vorige week dient namelijk te worden gezien als een 'reminder' in het licht van de hechte politieke banden die de huidige Griekse regering aanhaalt met de Russische president Vladimir Poetin. De Griekse regering heeft zich daarbij openlijk bereid verklaard contact op te nemen met Moskou telkens als het water tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers te diep blijkt.De Griekse 'trip' naar Rusland wekte bovendien speculaties in de hand die erop wijzen dat Moskou mogelijk bereid is om substantiële financiële steun aan Athene te verlenen, hoewel die speculaties door bepaalde analisten in Washington als onzin werden weggewuifd, rekening houdend met de omvang van de economische problemen waarin Griekenland zou verzeilen wanneer het in gebreke wordt gesteld. "Het is niet zo dat Rusland over een hoop geld beschikt om zomaar in het rond te strooien", aldus Thomas Wright van het Brookings Institution in Washington.Toch woekert de vrees dat de aanhoudende economische instabiliteit - als gevolg van een 'default' - de politieke vijandigheid tegenover de rest van Europa onder de Griekse kiezers enkel maar kan doen toenemen. Dat biedt Rusland bijgevolg de kans om zijn invloed in Griekenland uit te breiden.Overigens heeft niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorig jaar al gewaarschuwd voor de mogelijke geopolitieke gevolgen van een 'Grexit'. Die vrees deelt ze evenwel niet met haar minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, die de harde lijn volgt aan de onderhandelingstafel met Griekenland.Intussen dringt de Amerikaanse president Obama er bij de leiders van de EU op aan zich te blijven inzetten voor de sancties tegen Rusland die verband houden met de crisis in en rond Oekraïne. "Wij geloven nog steeds dat Europa verenigd blijft tegen Rusland en wat het land doet", aldus John Kirby, woordvoerder van het State Department, in een reactie aan The Financial Times.Volgens Julianne Smith, een voormalige regeringsfunctionaris van Obama, moet de bezorgdheid over Griekenland in een breder kader worden gezien, nu Washington merkt dat het Verenigd Koninkrijk van plan is een referendum te houden over zijn eigen lidmaatschap van de Europese Unie. "Washington is zowel bezorgd over een Grexit als over een Brexit". Beide twistappels komen volgens Smith bepaald ongelegen nu Europa blijk moet geven van kordaat leiderschap. (FT/BO)