Het overheidsdeficit verslechtert dit jaar met 3,8 miljard euro of 0,8 procent van het bbp. Dat is het meest opvallende cijfer uit het recentste rapport van het Monitoringcomité, een groep van ambtenaren die de toestand van de overheidsfinanciën opvolgt. Dat betekent dat er dit jaar een saneringsinspanning van 4 miljard euro in plaats van 2 miljard euro nodig is. Het structurele begrotingstekort (gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjuncturele schokken) loopt op tot 1,5 procent van het bbp. Het nominale tekort gaat van 0,7 naar 1,4 procent van het bbp.
...