Het tekort is vooral te wijten aan de evolutie van de macro-economische parameters (indexsprong, inflatie), aldus minister van Begroting Christophe Lacroix (PS). De indexering van het gemeentefonds, de gezinstoelagen, de dienstencheques, de lonen in de publieke sector en van de dotaties voor de instellingen van openbaar nut, hebben de uitgaven verhoogd met 56 miljoen euro, terwijl de inkomsten lager waren vanwege een verlaging van regionale belastingen.

De goede resultaten van de Waalse fiscale administratie verzachten dat verlies dan weer, aldus de begrotingsminister. De goede resultaten van de nutsbedrijven en het actieve beheer van de schuld hebben bovendien de negatieve impact van de inflatie kunnen compenseren. De Waalse regering heeft daarenboven de betalingstermijn voor haar facturen verminderd, om zo de bedrijven en de kmo's in het bijzonder te ondersteunen, voegt Lacroix nog toe.

Ook heeft de regering beslist om 10 miljoen euro vrij te maken in 2018, 20 miljoen in 2019 en 30 miljoen in 2020 en de jaren die daarop volgen, voor de werknemers in de non-profitsector. In de komende weken zal de regering daarover samenzitten met de sociale partners van die sector

Het tekort is vooral te wijten aan de evolutie van de macro-economische parameters (indexsprong, inflatie), aldus minister van Begroting Christophe Lacroix (PS). De indexering van het gemeentefonds, de gezinstoelagen, de dienstencheques, de lonen in de publieke sector en van de dotaties voor de instellingen van openbaar nut, hebben de uitgaven verhoogd met 56 miljoen euro, terwijl de inkomsten lager waren vanwege een verlaging van regionale belastingen. De goede resultaten van de Waalse fiscale administratie verzachten dat verlies dan weer, aldus de begrotingsminister. De goede resultaten van de nutsbedrijven en het actieve beheer van de schuld hebben bovendien de negatieve impact van de inflatie kunnen compenseren. De Waalse regering heeft daarenboven de betalingstermijn voor haar facturen verminderd, om zo de bedrijven en de kmo's in het bijzonder te ondersteunen, voegt Lacroix nog toe. Ook heeft de regering beslist om 10 miljoen euro vrij te maken in 2018, 20 miljoen in 2019 en 30 miljoen in 2020 en de jaren die daarop volgen, voor de werknemers in de non-profitsector. In de komende weken zal de regering daarover samenzitten met de sociale partners van die sector