Vlaanderen telde eind januari 2018 209.027 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.228 of 6 procent minder dan een jaar eerder, meldt minister Muyters.

De daling van de werkloosheid doet zich voor in nagenoeg alle categorieën. De werkloosheid bij allochtonen was lang een pijnpunt, maar gaat nu al enkele maanden in dalende lijn, met in januari nog een extra versnelling tot -3,9 procent.

"Gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws", oordeelt de minister van Werk.

Eenmaal erkend als vluchteling schrijven die mensen zich massaal in bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) , wat blijkt uit de toename met 8,5 procent van de categorie 'andere werkzoekenden'.

Mensen met een arbeidshandicap blijven het echter moeilijk hebben om werk te vinden. Het aantal werkzoekenden in die categorie steeg op jaarbasis met bijna 4 procent tot ruim 34.000.

Opmerkelijk is dat het aantal langdurige werklozen - tussen één en twee jaar werkloos - afgenomen is met 10,5 procent. Bij de 'zeer langdurige werklozen' - langer dan twee jaar werkloos - werd een afname met 2,9 procent geregistreerd.

Minister Muyters merkt nog op dat de cijfers aantonen dat het goed gaat met de Vlaamse arbeidsmarkt, 'ondanks occasionele aankondigingen zoals die van Carrefour onlangs'.

"Voor wie zijn kans wil gaan, is er in Vlaanderen heel erg veel mogelijk. Voor élke leeftijd, in élke provincie, voor mensen van élke afkomst", luidt het.

Vlaanderen telde eind januari 2018 209.027 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.228 of 6 procent minder dan een jaar eerder, meldt minister Muyters.De daling van de werkloosheid doet zich voor in nagenoeg alle categorieën. De werkloosheid bij allochtonen was lang een pijnpunt, maar gaat nu al enkele maanden in dalende lijn, met in januari nog een extra versnelling tot -3,9 procent. "Gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws", oordeelt de minister van Werk. Eenmaal erkend als vluchteling schrijven die mensen zich massaal in bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) , wat blijkt uit de toename met 8,5 procent van de categorie 'andere werkzoekenden'. Mensen met een arbeidshandicap blijven het echter moeilijk hebben om werk te vinden. Het aantal werkzoekenden in die categorie steeg op jaarbasis met bijna 4 procent tot ruim 34.000. Opmerkelijk is dat het aantal langdurige werklozen - tussen één en twee jaar werkloos - afgenomen is met 10,5 procent. Bij de 'zeer langdurige werklozen' - langer dan twee jaar werkloos - werd een afname met 2,9 procent geregistreerd.Minister Muyters merkt nog op dat de cijfers aantonen dat het goed gaat met de Vlaamse arbeidsmarkt, 'ondanks occasionele aankondigingen zoals die van Carrefour onlangs'. "Voor wie zijn kans wil gaan, is er in Vlaanderen heel erg veel mogelijk. Voor élke leeftijd, in élke provincie, voor mensen van élke afkomst", luidt het.