Meer dan 3,35 procent van het Vlaamse bruto regionaal product gaat naar onderzoek en ontwikkeling. Die investeringen komen zowel van bedrijven als van overheidssubsidies. Ze katapulteren onze regio tot in de Europese kopgroep. De afgelopen decennia voerden de Vlaamse regeringen de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling op. Vlaanderen steekt er ruim 1 miljard euro overheidsmiddelen in.

Vlaamse onderzoeksbedrijven lijken er niet in te slagen door te groeien tot miljardenbedrijven.

Door covid-19 lopen de begrotingstekorten in België en de regio's op. Daarom neemt Vlaanderen zijn uitgaven onder de loep. Vroeg of laat komen ook de subsidies voor onderzoek in het vizier. Maar onderzoek subsidiëren heeft wel degelijk zin. Uit studies blijkt een substantiële economische return voor Vlaanderen. Het onderzoekscentrum imec trekt gemiddeld 350 miljoen euro buitenlands kapitaal aan. En voor elke euro subsidie aan het VIB vloeit 11 euro terug naar de staatskas.

Toch hapert er iets. De financiële inspanningen leiden tot een bloeiend ecosysteem met spin-offs en start-ups. Die halen kapitaal op en trekken soms naar de beurs. Maar onze onderzoeksbedrijven lijken er niet in te slagen door te groeien tot miljardenbedrijven. Zonder de kennis van imec zou ASML nu niet de wereldleider in de halfgeleiderindustrie zijn, maar het bedrijf staat wel bij onze noorderburen. In Vlaanderen vinden we het al een succes dat onze onderzoeksparels vroegtijdig in handen van multinationals komen. Soms leidt dat tot de marktintroductie van een aidsremmer zoals bij Tibotec, maar in het geval van Cropdesign tot het verdwijnen van een onderzoeksgroep als BASF dat zo beslist. Zou het kunnen dat minder subsidies de verkeerde remedie is voor de culturele kwaal van te weinig ondernemersambitie?

Meer dan 3,35 procent van het Vlaamse bruto regionaal product gaat naar onderzoek en ontwikkeling. Die investeringen komen zowel van bedrijven als van overheidssubsidies. Ze katapulteren onze regio tot in de Europese kopgroep. De afgelopen decennia voerden de Vlaamse regeringen de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling op. Vlaanderen steekt er ruim 1 miljard euro overheidsmiddelen in.Door covid-19 lopen de begrotingstekorten in België en de regio's op. Daarom neemt Vlaanderen zijn uitgaven onder de loep. Vroeg of laat komen ook de subsidies voor onderzoek in het vizier. Maar onderzoek subsidiëren heeft wel degelijk zin. Uit studies blijkt een substantiële economische return voor Vlaanderen. Het onderzoekscentrum imec trekt gemiddeld 350 miljoen euro buitenlands kapitaal aan. En voor elke euro subsidie aan het VIB vloeit 11 euro terug naar de staatskas. Toch hapert er iets. De financiële inspanningen leiden tot een bloeiend ecosysteem met spin-offs en start-ups. Die halen kapitaal op en trekken soms naar de beurs. Maar onze onderzoeksbedrijven lijken er niet in te slagen door te groeien tot miljardenbedrijven. Zonder de kennis van imec zou ASML nu niet de wereldleider in de halfgeleiderindustrie zijn, maar het bedrijf staat wel bij onze noorderburen. In Vlaanderen vinden we het al een succes dat onze onderzoeksparels vroegtijdig in handen van multinationals komen. Soms leidt dat tot de marktintroductie van een aidsremmer zoals bij Tibotec, maar in het geval van Cropdesign tot het verdwijnen van een onderzoeksgroep als BASF dat zo beslist. Zou het kunnen dat minder subsidies de verkeerde remedie is voor de culturele kwaal van te weinig ondernemersambitie?