Ondanks zes staatshervormingen in nog geen halve eeuw hebben de gemeenschappen en gewesten in België nog altijd weinig eigen belastingbevoegdheden. Het Belgische federalisme is een dotatiefederalisme: de federale overheid heft grotendeels de belastingen en verdeelt die volgens allerlei formules over de lagere besturen. De deelstaten halen nog altijd 67 procent van hun inkomsten uit dotaties (zie grafiek Deelstaten drijven vooral op dotaties)
...