Beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen
...

Beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen"Met 149.000 openstaande vacatures en tegelijk een matige werkgelegenheidsgraad van 70,1 procent heeft de Belgische arbeidsmarkt behoefte aan een nieuw elan", stelt VBO-topman Pieter Timmermans. "De mismatch blijft groot en de problemen blijven reëel. Minder openstaande vacatures en minder inactiviteit betekenen een hogere werkzaamheidsgraad, meer groeikansen voor ondernemingen en een betere betaalbaarheid van onze sociale zekerheid." Om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken pleit het VBO voor een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. België is zowat het enige OESO-land waar de uitkering nog onbeperkt zal doorlopen. Tegelijk breekt het VBO een lans voor een efficiëntere en snellere reactivering van werklozen.Naar een loonvorming op basis van prestatiesHet VBO wil de verloningsregels op basis van anciënniteit herzien. Met dat systeem dreigen werknemers vaak in een "gouden kooi" terecht te komen. Dat belemmert "aanwerving, tewerkstelling en mobiliteit". De werkgeversorganisatie wil evolueren in de richting van een loonvorming op basis van prestaties en merites.Verlaging van de sociale bijdragen naar 20 procentIn 2013 bedroeg de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven ten opzichte van de buurlanden nog 17 procent. Ondertussen is dat gedaald tot ongeveer 11 procent. "Toch is het werk nog niet af. De resterende handicap weegt op ons exportpotentieel en onze concurrentiekracht kan een grote boost dus nog goed gebruiken", stelt het VBO. Voor de werkgeversorganisatie kan de loonkostenhandicap tijdens de volgende legislatuur nog verder dalen van 11 naar 5 procent. Hoe? Door een verlaging van alle werkgeversbijdragen van 25 naar 20 procent. Daarnaast moeten ook de sociale bijdragen en solidariteitsbijdragen op winstpremies en collectieve bonussen dalen tot maximaal 20 procent.Vennootschapsbelasting naar 20 procent voor alle bedrijven tegen 2024De regering-Michel I verlaagde het nominale tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 procent naar 29 procent. In 2020 wordt dat 25 procent. Voor de kmo's daalde het tarief naar 20 procent voor de eerste 100.000 euro winst. Daarmee behoort België nog altijd tot de Europese middenmoot. Het VBO pleit ervoor het nominale tarief in de vennootschapsbelasting van 25 procent in 2020 geleidelijk te verlagen tot 20 procent voor alle ondernemingen tegen 2024. Een ander voorstel sluit daarbij aan: de fiscale administratieve lasten (compliance, rapportering, ...) moeten met 25 procent omlaag over een periode van drie jaar.Slimme kilometerheffing gecompenseerd door afschaffing verkeersbelasting en belasting op inverkeerstellingEen Belgische automobilist staat jaarlijks 44 uur in de file. De negatieve economische impact bedraagt meer dan 8 miljard euro per jaar. De economische kostprijs van 1 uur file wordt berekend op 78 euro voor een vrachtwagen en 10 euro voor een personenwagen, stelt het VBO. "Om die cijfers te doen dalen, is een interfederale mobiliteitsvisie een conditio sine qua non", zegt Pieter Timmermans. "Minder files betekent meer economische activiteit, een betere combinatie tussen werk en privé en betere prestaties in milieu en duurzaamheid."Het VBO wil dat er een variabele kilometerheffing wordt ingevoerd volgens het uur van de dag en de plaats, "waarbij erop wordt gelet dat de fiscale en administratieve last voor de vervoersintensieve sectoren niet wordt verzwaard, en die dus het verbruik in plaats van het bezit van een voertuig belast. De invoering gaat gepaard met de afschaffing van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting." Voorts wil de werkgeversorganisatie "de samenvoeging van 'cash for car' en het mobiliteitsbudget tot één transparant systeem."