"Er zijn goede en slechte tekorten, zoals er goede en slechte cholesterol is." "Geld is geen probleem." Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) deed de voorbije weken de wenkbrauwen fronsen. De Waalse regering kiest voor een ontsporing van de uitgaven en lijkt het nog leuk te vinden ook. Haar begroting gaat volgend jaar 435 miljoen euro in het rood, die van de Franse Gemeenschapsregering zelfs met meer dan 700 miljoen euro. Het Vlaamse tekort bedraagt volgend jaar 436 miljoen euro, maar op een begroting die veel groter is dan die van de deelstaten bezuiden de taalgrens. In 2021 hoopt de Vlaamse regering een sluitende begroting te kunnen voorleggen. In Trends zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) dat Vlaanderen alleen al voor het nastreven van een evenwicht een pluim verdient, want ook Brussel gaat naar een deficit van bijna 500 miljoen euro.

Verschillende deelstaten organiseren een uitgaventsunami en iedereen kijkt ernaar.

Verschillende deelstaten organiseren een uitgaventsunami en iedereen kijkt ernaar. Het bewijst dat het Belgische begrotingsfederalisme niet werkt. De deelstaten zijn nog altijd onvoldoende verantwoordelijk voor wat ze uitgeven. De gemeenschappen worden grotendeels door federale dotaties gefinancierd. De echte belastingautonomie, die moet aanzetten tot een verantwoordelijk beleid, blijft beperkt tot de gewesten. Het begrotingsfederalisme, dat tot een consumptiefederalisme leidt, moet dringend worden herzien.

De Europese Commissie kan daarvoor druk uitoefenen. Vorig najaar tikte ze de Belgische deelstaten openlijk op de vingers voor hun budgettaire beleid en dat mag ze gerust nog wat meer doen. De voorbije jaren konden de regionale regeringen zich al te gemakkelijk verschuilen achter de federale regering die - omdat ze met de sociale zekerheid het gros van de kosten draagt - steevast de meeste kritiek van de Commissie moest incasseren.

"Er zijn goede en slechte tekorten, zoals er goede en slechte cholesterol is." "Geld is geen probleem." Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) deed de voorbije weken de wenkbrauwen fronsen. De Waalse regering kiest voor een ontsporing van de uitgaven en lijkt het nog leuk te vinden ook. Haar begroting gaat volgend jaar 435 miljoen euro in het rood, die van de Franse Gemeenschapsregering zelfs met meer dan 700 miljoen euro. Het Vlaamse tekort bedraagt volgend jaar 436 miljoen euro, maar op een begroting die veel groter is dan die van de deelstaten bezuiden de taalgrens. In 2021 hoopt de Vlaamse regering een sluitende begroting te kunnen voorleggen. In Trends zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) dat Vlaanderen alleen al voor het nastreven van een evenwicht een pluim verdient, want ook Brussel gaat naar een deficit van bijna 500 miljoen euro. Verschillende deelstaten organiseren een uitgaventsunami en iedereen kijkt ernaar. Het bewijst dat het Belgische begrotingsfederalisme niet werkt. De deelstaten zijn nog altijd onvoldoende verantwoordelijk voor wat ze uitgeven. De gemeenschappen worden grotendeels door federale dotaties gefinancierd. De echte belastingautonomie, die moet aanzetten tot een verantwoordelijk beleid, blijft beperkt tot de gewesten. Het begrotingsfederalisme, dat tot een consumptiefederalisme leidt, moet dringend worden herzien. De Europese Commissie kan daarvoor druk uitoefenen. Vorig najaar tikte ze de Belgische deelstaten openlijk op de vingers voor hun budgettaire beleid en dat mag ze gerust nog wat meer doen. De voorbije jaren konden de regionale regeringen zich al te gemakkelijk verschuilen achter de federale regering die - omdat ze met de sociale zekerheid het gros van de kosten draagt - steevast de meeste kritiek van de Commissie moest incasseren.