"Als blijkt dat de vennootschapsbelasting een gat in de begroting slaat dat onoverkomelijk is, moeten we dat natuurlijk herbekijken", liet vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vorig weekend weten.
...

"Als blijkt dat de vennootschapsbelasting een gat in de begroting slaat dat onoverkomelijk is, moeten we dat natuurlijk herbekijken", liet vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vorig weekend weten. In een interview in Trends is N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk: "De hervorming van de vennootschapsbelasting is een belastingverlaging." Anders gezegd: de lagere tarieven (van 33 naar 25 procent in 2020, en voor kmo's volgend jaar al 20 procent) worden niet volledig gecompenseerd door aftrekposten die op de schop gaan. Nochtans was volgens CD&V in het zomerakkoord afgesproken dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal zou zijn. Moet dan opnieuw worden onderhandeld over dat akkoord? En wanneer? Want wat verstaat De Croo onder een 'onoverkomelijk' gat? Mocht vandaag, morgen, over een week of over een maand duidelijk worden dat de vernieuwde vennootschapsbelasting een gat in de staatskas slaat, is het geen optie terug te komen op de afspraken uit het zomerakkoord. Prutsen aan de afgesproken tarieven of de compenserende maatregelen zou neerkomen op een nieuwe verhoging van de fiscale druk op de bedrijven. Bovendien zou de Belgische concurrentiepositie verzwakken ten opzichte van landen die ook hun vennootschapsbelasting hervormen. In Nederland daalt het tarief naar 21 procent voor grote bedrijven en 16 procent voor kmo's. In de Verenigde Staten is sprake van een verlaging richting 20 procent. Om de budgettaire kostprijs van de verlaagde vennootschapsbelasting op te vangen, is er maar één oplossing: verder snijden in de Belgische overheidsuitgaven. Die zijn met meer dan 50 procent van het bbp nog altijd onaanvaardbaar hoog.