Voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was het dossier klaar om een belangrijke horde te nemen. Het was wachten op het standpunt van regeringspartij CD&V, de partij die zich in het verleden heeft uitgepsroken voor een ondergrondse oplossing en die zich met verschillende lokale burgemeesters verzet tegen de bovengrondse piste.

Maar CD&V laat het verzet tegen de bovengrondse piste nu varen. 'We hadden met de burgemeesters afgesproken om die dubbelcheck te laten doen door professor Westermann. Die bevestigt dat een oplossing met gelijkstroom onder de grond de eerste tien jaar niet haalbaar is', zegt CD&V-minister Dalle aan Belga. 'We moeten vooruit met dit dossier', zegt de CD&V'er, verwijzend naar de nood aan bevoorradingszekerheid en het aan land kunnen brengen van de offshore windenergie.

Lees verder onder de kader

Gaat de CD&V-top dan aan de lokale burgemeesters vragen om hun verzet te staken en het dossier niet in een juridisch moeras te trekken? 'Wij hebben als CD&V een duidelijk standpunt ingenomen. De lokale burgemeesters spelen natuurlijk hun rol. Ik begrijp ook hun bezorgdheden. Daarom is het belangrijk dat we met hen in dialoog gaan', aldus Dalle.

Voor CD&V is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over het gezondheidsaspect, met name de stralingsnormen, en over het flankerend beleid, meer bepaald de compensaties voor de betrokken omwonenden. Bedoeling is om die kwesties op korte termijn uit te klaren.

De Vlaamse regering neemt ook kennis van de scopingsnota van het departement Omgeving, die de afgebakende redelijke varianten bevat. Het planteam kan daardoor verder werken aan de effectenstudies (MER), de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) met het oog op een voorstel van voorkeurstracé in februari 2023.

Voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was het dossier klaar om een belangrijke horde te nemen. Het was wachten op het standpunt van regeringspartij CD&V, de partij die zich in het verleden heeft uitgepsroken voor een ondergrondse oplossing en die zich met verschillende lokale burgemeesters verzet tegen de bovengrondse piste.Maar CD&V laat het verzet tegen de bovengrondse piste nu varen. 'We hadden met de burgemeesters afgesproken om die dubbelcheck te laten doen door professor Westermann. Die bevestigt dat een oplossing met gelijkstroom onder de grond de eerste tien jaar niet haalbaar is', zegt CD&V-minister Dalle aan Belga. 'We moeten vooruit met dit dossier', zegt de CD&V'er, verwijzend naar de nood aan bevoorradingszekerheid en het aan land kunnen brengen van de offshore windenergie. Lees verder onder de kaderGaat de CD&V-top dan aan de lokale burgemeesters vragen om hun verzet te staken en het dossier niet in een juridisch moeras te trekken? 'Wij hebben als CD&V een duidelijk standpunt ingenomen. De lokale burgemeesters spelen natuurlijk hun rol. Ik begrijp ook hun bezorgdheden. Daarom is het belangrijk dat we met hen in dialoog gaan', aldus Dalle. Voor CD&V is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over het gezondheidsaspect, met name de stralingsnormen, en over het flankerend beleid, meer bepaald de compensaties voor de betrokken omwonenden. Bedoeling is om die kwesties op korte termijn uit te klaren.De Vlaamse regering neemt ook kennis van de scopingsnota van het departement Omgeving, die de afgebakende redelijke varianten bevat. Het planteam kan daardoor verder werken aan de effectenstudies (MER), de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) met het oog op een voorstel van voorkeurstracé in februari 2023.