Bij de VDAB gaat het om 47 extra bemiddelaars die tijdelijk worden aangeworven om Oekraïners, die dankzij het statuut van tijdelijk beschermde meteen aan de slag kunnen, te begeleiden naar een job. Bedoeling is om op die manier het inburgeringstraject te beperken tot gemiddeld drie maanden in plaats van negen maanden. Elke Oekraïner krijgt sowieso ook een welkomstbrochure in de bus waarin de VDAB wordt voorgesteld. Via de OCMW's zullen ze ook naar de VDAB worden toegeleid.

Op 15 maart werd via de VDAB een oproep gelanceerd waarbij werkgevers via #werkplekvrij openstaande vacatures voor Oekraïense vluchtelingen konden melden. Intussen zijn er via dat platform al 2.589 vacatures geplaatst. De VDAB zal voorts ook het meest essentiële aanbod naar het Oekraïens vertalen, zodat de vluchtelingen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

'Door Oekraïense vluchtelingen die dat willen en kunnen, aan werk te helpen, zorgen we ervoor dat ze sneller financieel onafhankelijk kunnen zijn. Bovendien geeft hen dat ook een netwerk en sociaal contact zodat ze zich hier meer thuis kunnen voelen', reageert Crevits.

Om ook de uitbuiting van de Oekraïense vluchtelingen tegen te gaan, worden er tien extra inspecteurs aangeworven bij de sociale inspectie. De bedoeling is om op die manier 500 extra controles te kunnen uitvoeren. Ook de dienst Economische Migratie krijgt twee extra krachten, wat ervoor moet zorgen dat Oekraïners die een zelfstandige activiteit willen opstarten, sneller een beroepskaart kunnen verkrijgen.

Bij de VDAB gaat het om 47 extra bemiddelaars die tijdelijk worden aangeworven om Oekraïners, die dankzij het statuut van tijdelijk beschermde meteen aan de slag kunnen, te begeleiden naar een job. Bedoeling is om op die manier het inburgeringstraject te beperken tot gemiddeld drie maanden in plaats van negen maanden. Elke Oekraïner krijgt sowieso ook een welkomstbrochure in de bus waarin de VDAB wordt voorgesteld. Via de OCMW's zullen ze ook naar de VDAB worden toegeleid.Op 15 maart werd via de VDAB een oproep gelanceerd waarbij werkgevers via #werkplekvrij openstaande vacatures voor Oekraïense vluchtelingen konden melden. Intussen zijn er via dat platform al 2.589 vacatures geplaatst. De VDAB zal voorts ook het meest essentiële aanbod naar het Oekraïens vertalen, zodat de vluchtelingen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.'Door Oekraïense vluchtelingen die dat willen en kunnen, aan werk te helpen, zorgen we ervoor dat ze sneller financieel onafhankelijk kunnen zijn. Bovendien geeft hen dat ook een netwerk en sociaal contact zodat ze zich hier meer thuis kunnen voelen', reageert Crevits.Om ook de uitbuiting van de Oekraïense vluchtelingen tegen te gaan, worden er tien extra inspecteurs aangeworven bij de sociale inspectie. De bedoeling is om op die manier 500 extra controles te kunnen uitvoeren. Ook de dienst Economische Migratie krijgt twee extra krachten, wat ervoor moet zorgen dat Oekraïners die een zelfstandige activiteit willen opstarten, sneller een beroepskaart kunnen verkrijgen.