De oproep, in het driemaandelijkse magazine Reflect, komt twee jaar nadat het VBO zijn Energie- en Klimaatplan heeft gepresenteerd. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans bracht toen alle stakeholders aan werkgeverszijde bij elkaar. "Op de eerste vergadering bleek dat iedereen dé oplossing had, zolang de buurman de factuur maar betaalde. Maar we hebben iedereen op één lijn gekregen rond de doelstellingen: een gegarandeerde energiebevoorrading die de milieu-engagementen van ons land respecteert, tegen een kostprijs die betaalbaar is voor bedrijven en burgers."
...