De studie in opdracht van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) over de impact van de loonkostenstijgingen op de werkgelegenheid zorgt voor heel wat beroering bij de sociale partners. Volgens die studie van Konings en Abraham kan het wegwerken van de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden tot 70.000 extra banen opleveren. Die loonkostenhandicap bedraagt volgens de onderzoekers 3,5 procent. Het VBO vindt dat de sociale partners dit najaar duidelijk moeten kiezen voor loonmatiging en snel de Belgische loonkostenhandicap moeten wegwerken.

Dat opgelopen loonverschil ten opzichte van Duitsland, Nederland en Frankrijk kan volgens Konings en Abraham in twee jaar op een lineaire manier worden weggewerkt. In 2011 groeien de Belgische loonkosten met 1,75 procent minder dan het gemiddelde van buurlanden. In 2012 wordt de loonkostengroei ten opzichte van de buurlanden nog eens gereduceerd, zodat de totale matiging van de loonkosten na twee jaar 3,5 procent bedraagt.

Als we de OESO-voorspellingen over de gemiddelde loonkostenevolutie in onze buurlanden voor de komende twee jaar erbij nemen, dan stemt het wegwerken van de loonkostenhandicap in twee jaar tijd eigenlijk overeen met een Belgische loonstop. Meer nog: niet alleen is er geen ruimte voor reële loonstijging, ook de indexaanpassing moet eraan geloven. De OESO gaat ervan uit dat de loonkosten in onze buurlanden met 4 procent zullen toenemen in 2011-2012. Wil België de handicap van 3,5 procent in twee jaar wegwerken, dan is er in die periode amper ruimte voor een loonstijging met 0,5 procent.

Een andere mogelijkheid die Abraham en Konings voorstellen is de inspanning over twee CAO-periodes - of vier jaar - te spreiden. Dat betekent bijvoorbeeld een jaarlijkse loonkostenmatiging van 0,875 procent. Maar ook in dit scenario zal er aan een index gemorreld worden. En dat is natuurlijk een taboe voor de vakbonden. Die zijn dan ook niet opgezet met het VBO-pleidooi.

Volgens Marc Leemans, nationaal secretaris van het ACV, gaan de werkgevers in hun pleidooi voorbij aan de essentie van het Belgische concurrentieprobleem: "De tanende Belgische exportpositie van de jongste 10 jaar heeft veeleer te maken met het productengamma waarin onze industrie gespecialiseerd is dan met onze loonkosten. We zijn te veel gericht op de traditionele Europese exportmarkten in plaats van op de nieuwe groeimarkten. Dat zegt een studie van het Planbureau die ook stelt dat de loonstijgingen in deze periode trouwens heel matig bleven. De beperkte productiviteitsstijgingen vormen een groter probleem."

A.M.

De studie in opdracht van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) over de impact van de loonkostenstijgingen op de werkgelegenheid zorgt voor heel wat beroering bij de sociale partners. Volgens die studie van Konings en Abraham kan het wegwerken van de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden tot 70.000 extra banen opleveren. Die loonkostenhandicap bedraagt volgens de onderzoekers 3,5 procent. Het VBO vindt dat de sociale partners dit najaar duidelijk moeten kiezen voor loonmatiging en snel de Belgische loonkostenhandicap moeten wegwerken. Dat opgelopen loonverschil ten opzichte van Duitsland, Nederland en Frankrijk kan volgens Konings en Abraham in twee jaar op een lineaire manier worden weggewerkt. In 2011 groeien de Belgische loonkosten met 1,75 procent minder dan het gemiddelde van buurlanden. In 2012 wordt de loonkostengroei ten opzichte van de buurlanden nog eens gereduceerd, zodat de totale matiging van de loonkosten na twee jaar 3,5 procent bedraagt. Als we de OESO-voorspellingen over de gemiddelde loonkostenevolutie in onze buurlanden voor de komende twee jaar erbij nemen, dan stemt het wegwerken van de loonkostenhandicap in twee jaar tijd eigenlijk overeen met een Belgische loonstop. Meer nog: niet alleen is er geen ruimte voor reële loonstijging, ook de indexaanpassing moet eraan geloven. De OESO gaat ervan uit dat de loonkosten in onze buurlanden met 4 procent zullen toenemen in 2011-2012. Wil België de handicap van 3,5 procent in twee jaar wegwerken, dan is er in die periode amper ruimte voor een loonstijging met 0,5 procent. Een andere mogelijkheid die Abraham en Konings voorstellen is de inspanning over twee CAO-periodes - of vier jaar - te spreiden. Dat betekent bijvoorbeeld een jaarlijkse loonkostenmatiging van 0,875 procent. Maar ook in dit scenario zal er aan een index gemorreld worden. En dat is natuurlijk een taboe voor de vakbonden. Die zijn dan ook niet opgezet met het VBO-pleidooi. Volgens Marc Leemans, nationaal secretaris van het ACV, gaan de werkgevers in hun pleidooi voorbij aan de essentie van het Belgische concurrentieprobleem: "De tanende Belgische exportpositie van de jongste 10 jaar heeft veeleer te maken met het productengamma waarin onze industrie gespecialiseerd is dan met onze loonkosten. We zijn te veel gericht op de traditionele Europese exportmarkten in plaats van op de nieuwe groeimarkten. Dat zegt een studie van het Planbureau die ook stelt dat de loonstijgingen in deze periode trouwens heel matig bleven. De beperkte productiviteitsstijgingen vormen een groter probleem." A.M.