Van Overtveldt zal daarom op korte termijn een voorstel voorleggen aan de regering nu de Raad Van State de regelgeving rond de witte kassa deels vernietigd heeft. De Raad volgde het advies van de auditeur dat de zogenaamde 10-procentregel niet door de beugel kan.

Het koninklijk besluit van eind december bepaalt dat de geregistreerde kassa - die ingevoerd werd tegen het zwartwerk in de sector - enkel verplicht is voor horecazaken waar "regelmatig" maaltijden worden verbruikt. De btw-administratie besliste daarop om die "regelmatig" te vertalen naar minstens tien procent van de omzet uit de ter plaatste verbruikte maaltijden. "Die bezwaren dateren van de vorige legislatuur", zegt Van Overtveldt. De nodige wetgevende initiatieven werden reeds voorbereid om aan de opmerkingen van de Raad van State tegemoet te komen.

Cafés met hapjes vrijstellen

Zijn oplossing ligt in lijn met wat sectoroganisatie Horeca Vlaanderen voorstelt: het schrappen van de 10 procentregel. Dat impliceert dat "alle horecazaken die maaltijden aanbieden in de toekomst onder het GKS (Geregistreerd Kassasysteem, nvdr) zullen vallen".

Cafés die enkel café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Voor wat de timing en de voorwaarden voor horeca-gelegenheden betreft die nu reeds gevat zijn door de huidige wetgeving, verandert er in principe niets, zo klinkt het.

"Via deze aanpassingen kunnen we evolueren naar een gelijk speelveld voor de volledige sector. En net als bij de begeleidende maatregelen die de sector zuurstof moeten geven, zoals de invoering van de flexijobs en de uitbreiding van de overurenregeling, zullen we ook hier systematisch en nauw overleg met de sector voeren", aldus de minister.

Het voorstel van Van Overtveldt kan op bijval rekenen het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen(NSZ). De organisatie is een voorstander een onderscheid. "Het mag onder geen beding gebeuren dat er in alle horecazaken een witte kassa komt", klinkt het bij de voorzitter. "Een café waar occasioneel eten geserveerd wordt, valt niet te vergelijken met een restaurant, luidt het"

De sectorfederatie pleit dan weer voor een gelijk speelveld. "Iedereen die voeding ter plaatse aanbiedt moet op dezelfde manier behandeld worden en zal dus een kassa moeten gebruiken", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

Willekeur vermijden

De auditeur oordeelde in al september dat een kassaregeling, gesteund op het criterium van het "regelmatig verschaffen van maaltijden", tot willekeur zou leiden. "Dat is een schending van de gelijkheidsbeginselen", klonk het toen. Ook was volgens de auditeur de 10 procentregeling onwettig omdat de btw-administratie niet bevoegd is om een dergelijke regel vast te stellen.

Horeca Vlaanderen trok tegen deze bepaling naar de Raad van State. "De Raad van State heeft nu zowel het koninklijk besluit als de beslissing van de btw-administratie vernietigd", klonk het deze namiddag in een persbericht.

In een interview met MoneyTalk.be liet Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude weten dat de regering werk maakt van begeleidingsmaatregelen voor de horeca. Zo is het nu al mogelijk om goedkopere overuren te organiseren en mensen via flexiobs goedkoop te laten bijklussen.

(Belga/NS).

Van Overtveldt zal daarom op korte termijn een voorstel voorleggen aan de regering nu de Raad Van State de regelgeving rond de witte kassa deels vernietigd heeft. De Raad volgde het advies van de auditeur dat de zogenaamde 10-procentregel niet door de beugel kan. Het koninklijk besluit van eind december bepaalt dat de geregistreerde kassa - die ingevoerd werd tegen het zwartwerk in de sector - enkel verplicht is voor horecazaken waar "regelmatig" maaltijden worden verbruikt. De btw-administratie besliste daarop om die "regelmatig" te vertalen naar minstens tien procent van de omzet uit de ter plaatste verbruikte maaltijden. "Die bezwaren dateren van de vorige legislatuur", zegt Van Overtveldt. De nodige wetgevende initiatieven werden reeds voorbereid om aan de opmerkingen van de Raad van State tegemoet te komen.Zijn oplossing ligt in lijn met wat sectoroganisatie Horeca Vlaanderen voorstelt: het schrappen van de 10 procentregel. Dat impliceert dat "alle horecazaken die maaltijden aanbieden in de toekomst onder het GKS (Geregistreerd Kassasysteem, nvdr) zullen vallen". Cafés die enkel café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Voor wat de timing en de voorwaarden voor horeca-gelegenheden betreft die nu reeds gevat zijn door de huidige wetgeving, verandert er in principe niets, zo klinkt het."Via deze aanpassingen kunnen we evolueren naar een gelijk speelveld voor de volledige sector. En net als bij de begeleidende maatregelen die de sector zuurstof moeten geven, zoals de invoering van de flexijobs en de uitbreiding van de overurenregeling, zullen we ook hier systematisch en nauw overleg met de sector voeren", aldus de minister. Het voorstel van Van Overtveldt kan op bijval rekenen het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen(NSZ). De organisatie is een voorstander een onderscheid. "Het mag onder geen beding gebeuren dat er in alle horecazaken een witte kassa komt", klinkt het bij de voorzitter. "Een café waar occasioneel eten geserveerd wordt, valt niet te vergelijken met een restaurant, luidt het" De sectorfederatie pleit dan weer voor een gelijk speelveld. "Iedereen die voeding ter plaatse aanbiedt moet op dezelfde manier behandeld worden en zal dus een kassa moeten gebruiken", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. De auditeur oordeelde in al september dat een kassaregeling, gesteund op het criterium van het "regelmatig verschaffen van maaltijden", tot willekeur zou leiden. "Dat is een schending van de gelijkheidsbeginselen", klonk het toen. Ook was volgens de auditeur de 10 procentregeling onwettig omdat de btw-administratie niet bevoegd is om een dergelijke regel vast te stellen. Horeca Vlaanderen trok tegen deze bepaling naar de Raad van State. "De Raad van State heeft nu zowel het koninklijk besluit als de beslissing van de btw-administratie vernietigd", klonk het deze namiddag in een persbericht.In een interview met MoneyTalk.be liet Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude weten dat de regering werk maakt van begeleidingsmaatregelen voor de horeca. Zo is het nu al mogelijk om goedkopere overuren te organiseren en mensen via flexiobs goedkoop te laten bijklussen.(Belga/NS).