De auditeur nam een standpunt in over de grondwettigheid van de zogenaamde tien procent-regel voor de toepassing van de geregistreerde kassa. Hij is van oordeel dat het stelsel, zoals het nu ontworpen is, ongrondwettig is.

10-procentregel

Een koninklijk besluit (KB) van 15 december 2013 bepaalt dat de invoering van de witte kassa alleen verplicht is voor horecazaken die "regelmatig" maaltijden verschaffen. De btw-administratie besliste vervolgens zelf dat "regelmatig" wil zeggen dat minstens tien procent van de omzet uit het serveren van maaltijden moet komen. Het advies van de auditeur van de Raad van State luidt nu om de kassaregeling in dat KB te vernietigen.

De auditeur meent dat een kassaregeling, gesteund op het criterium van het "regelmatig verschaffen van maaltijden", tot willekeur zal leiden en "dat is een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel". Bovendien is de tien procentregel onwettig omdat volgens de auditeur de btw-administratie niet bevoegd is om een dergelijke regel vast te stellen.

Hervormen kassawet

"De wetgeving is fundamenteel oneerlijk, want ze geldt niet voor iedereen. De auditeur van de Raad van State volgt ons nu in deze redenering", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Daarnaast moet volgens Horeca Vlaanderen een leefbaar kader voor de horeca gecreëerd worden alvorens de kassa wordt ingevoerd.

"De regering voorziet al enkele begeleidende maatregelen maar de noodzakelijke verlaging van de loonlast voor de vaste werknemers is nog steeds niet gerealiseerd", aldus Van Assche.

Horeca Vlaanderen vraagt de regering om de kassawet te hervormen en om de noodzakelijke begeleidende maatregelen uit te werken. "We vragen snel overleg met de minister van Financiën om de gevolgen van dit advies te evalueren en om voor een meer solide kader te zorgen waarbij de Belgische horeca officieel, kwaliteitsvol en rendabel kan zijn." (Belga/NS)

De auditeur nam een standpunt in over de grondwettigheid van de zogenaamde tien procent-regel voor de toepassing van de geregistreerde kassa. Hij is van oordeel dat het stelsel, zoals het nu ontworpen is, ongrondwettig is. Een koninklijk besluit (KB) van 15 december 2013 bepaalt dat de invoering van de witte kassa alleen verplicht is voor horecazaken die "regelmatig" maaltijden verschaffen. De btw-administratie besliste vervolgens zelf dat "regelmatig" wil zeggen dat minstens tien procent van de omzet uit het serveren van maaltijden moet komen. Het advies van de auditeur van de Raad van State luidt nu om de kassaregeling in dat KB te vernietigen. De auditeur meent dat een kassaregeling, gesteund op het criterium van het "regelmatig verschaffen van maaltijden", tot willekeur zal leiden en "dat is een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel". Bovendien is de tien procentregel onwettig omdat volgens de auditeur de btw-administratie niet bevoegd is om een dergelijke regel vast te stellen. "De wetgeving is fundamenteel oneerlijk, want ze geldt niet voor iedereen. De auditeur van de Raad van State volgt ons nu in deze redenering", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Daarnaast moet volgens Horeca Vlaanderen een leefbaar kader voor de horeca gecreëerd worden alvorens de kassa wordt ingevoerd. "De regering voorziet al enkele begeleidende maatregelen maar de noodzakelijke verlaging van de loonlast voor de vaste werknemers is nog steeds niet gerealiseerd", aldus Van Assche. Horeca Vlaanderen vraagt de regering om de kassawet te hervormen en om de noodzakelijke begeleidende maatregelen uit te werken. "We vragen snel overleg met de minister van Financiën om de gevolgen van dit advies te evalueren en om voor een meer solide kader te zorgen waarbij de Belgische horeca officieel, kwaliteitsvol en rendabel kan zijn." (Belga/NS)