De volgende regering moet een competitiviteitsschok van 7 miljard euro - of een loonlastenverlaging van 5 procent - bij het bedrijfsleven teweeg brengen, en op die manier de groei en de tewerkstelling in ons land ondersteunen. Dat vraag kmo-organisatie Unizo in haar memorandum voor de verkiezingen van 25 mei 2014.

Blokkeren van de index

Het Unizo-plan voorziet in een indexblokkering en een lastenverlaging in twee stappen. In 2015 wordt niet alleen een reële loonstop opgelegd, er worden ook geen indexaanpassingen doorgevoerd. Die indexsprong moet de bedrijven 3,05 miljard euro opleveren. Daarnaast wordt in 2015 een eerste verlaging van patronale bijdragen van 2 miljard euro doorgevoerd. In 2017 wordt die operatie herhaald: een bijkomende injectie in het bedrijfsleven van 2 miljard euro. Zo wordt vanaf 2017 een totale lastenverlaging van 7,05 miljard euro doorgevoerd.

Efficiënter overheidsapparaat

Lastenverlagingen betekenen natuurlijk minder inkomsten voor de overheid. Volgens Unizo kan dat verlies gecompenseerd worden door onder andere de efficiëntie van het overheidsapparaat op te trekken. Unizo wil dat de overheid in 2015 en 2016 500 miljoen euro op haar eigen apparaat bespaart.

Tijdskrediet

Daarnaast pleit de werkgeversorganisatie voor het schappen of beperken van de uitkering voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Het is niet de bedoeling om aan die verlofrechten te raken maar voor niet-gemotiveerde verloven wil Unizo de uitkering afschaffen.

Uitkeringen

Voorts wil Unizo de welvaartsenveloppe voor de uitkeringen tijdelijk blokkeren. Unizo-topman Karel Van Eetvelt ziet hier een opbrengst in 2015 en 2016 van respectievelijk 675 en 692 miljoen euro. Ten slotte zijn er de terugverdieneffecten van de extra jobs die gecreëerd worden (want die betekenen minder werkloosheidsuitkeringen).

2,79 miljard euro

Volgens de berekeningen van Unizo worden er dankzij de indexblokkering en de verlaging van patronale bijdragen in 2015 27.000 bijkomende jobs gecreëerd. Dat aantal loopt nog verder op tot 83.000 in 2019. De bijkomende tewerkstelling, die onder andere voor extra (para)fiscale inkomsten zorgt, zou tegen 2019 goed zijn voor 2,79 miljard euro aan terugverdieneffecten.

De volgende regering moet een competitiviteitsschok van 7 miljard euro - of een loonlastenverlaging van 5 procent - bij het bedrijfsleven teweeg brengen, en op die manier de groei en de tewerkstelling in ons land ondersteunen. Dat vraag kmo-organisatie Unizo in haar memorandum voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Blokkeren van de indexHet Unizo-plan voorziet in een indexblokkering en een lastenverlaging in twee stappen. In 2015 wordt niet alleen een reële loonstop opgelegd, er worden ook geen indexaanpassingen doorgevoerd. Die indexsprong moet de bedrijven 3,05 miljard euro opleveren. Daarnaast wordt in 2015 een eerste verlaging van patronale bijdragen van 2 miljard euro doorgevoerd. In 2017 wordt die operatie herhaald: een bijkomende injectie in het bedrijfsleven van 2 miljard euro. Zo wordt vanaf 2017 een totale lastenverlaging van 7,05 miljard euro doorgevoerd. Efficiënter overheidsapparaatLastenverlagingen betekenen natuurlijk minder inkomsten voor de overheid. Volgens Unizo kan dat verlies gecompenseerd worden door onder andere de efficiëntie van het overheidsapparaat op te trekken. Unizo wil dat de overheid in 2015 en 2016 500 miljoen euro op haar eigen apparaat bespaart. TijdskredietDaarnaast pleit de werkgeversorganisatie voor het schappen of beperken van de uitkering voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Het is niet de bedoeling om aan die verlofrechten te raken maar voor niet-gemotiveerde verloven wil Unizo de uitkering afschaffen. UitkeringenVoorts wil Unizo de welvaartsenveloppe voor de uitkeringen tijdelijk blokkeren. Unizo-topman Karel Van Eetvelt ziet hier een opbrengst in 2015 en 2016 van respectievelijk 675 en 692 miljoen euro. Ten slotte zijn er de terugverdieneffecten van de extra jobs die gecreëerd worden (want die betekenen minder werkloosheidsuitkeringen). 2,79 miljard euroVolgens de berekeningen van Unizo worden er dankzij de indexblokkering en de verlaging van patronale bijdragen in 2015 27.000 bijkomende jobs gecreëerd. Dat aantal loopt nog verder op tot 83.000 in 2019. De bijkomende tewerkstelling, die onder andere voor extra (para)fiscale inkomsten zorgt, zou tegen 2019 goed zijn voor 2,79 miljard euro aan terugverdieneffecten.