Wat doet de politieke onrust met de Turkse economie?

ÜÇER: "Veel kan ik nog niet zeggen. De Turkse financiële markten zijn op dit ogenblik het noorden kwijt. Vicepremier Mehmet Simsek probeert via telefoonrondes het vertrouwen van bankiers, vermogensbeheerders en andere internationale geldschieters te herstellen. Hij is een goede communicator en spreekt de taal van de investeerders. Maar ik zie de kalmte niet meteen terugkeren op de markten. Het kan nog alle richtingen uit."
...