Wat doet de politieke onrust met de Turkse economie?

ÜÇER: "Veel kan ik nog niet zeggen. De Turkse financiële markten zijn op dit ogenblik het noorden kwijt. Vicepremier Mehmet Simsek probeert via telefoonrondes het vertrouwen van bankiers, vermogensbeheerders en andere internationale geldschieters te herstellen. Hij is een goede communicator en spreekt de taal van de investeerders. Maar ik zie de kalmte niet meteen terugkeren op de markten. Het kan nog alle richtingen uit."
...

ÜÇER: "Veel kan ik nog niet zeggen. De Turkse financiële markten zijn op dit ogenblik het noorden kwijt. Vicepremier Mehmet Simsek probeert via telefoonrondes het vertrouwen van bankiers, vermogensbeheerders en andere internationale geldschieters te herstellen. Hij is een goede communicator en spreekt de taal van de investeerders. Maar ik zie de kalmte niet meteen terugkeren op de markten. Het kan nog alle richtingen uit."ÜÇER: "Tegenover de dollar bereikt de lira historische dieptepunten. Maar dat komt ook door de versterking van de dollar tegenover andere munten, zoals de euro. Als je de lira afzet tegenover een muntenkorf met daarin de dollar en de euro, beide gelijk vertegenwoordigd, dan is het beeld minder dramatisch, maar toch. Er liggen voor de lira grote politieke onzekerheden in de weg. Zolang de buitenlandse financiers geen helder zicht krijgen op de toestand, zullen de kapitaalstromen haperen. Dat bemoeilijkt voorspellingen over de waarde van de lira."ÜÇER: "Ja, in zekere zin. De Turkse banken zijn relatief gezond, we hebben een levendige privésector en de overheidsfinanciën stellen het niet slecht. En de vlottende wisselkoers helpt om de schokken op te vangen. Als de lira moet verzwakken, dan laten we hem verzwakken."Maar Turkije zit met een hardnekkig tekort op zijn lopende rekening. Dat betekent dat het land een constante instroom van buitenlands kapitaal nodig heeft. Als de financiers te veel politieke onrust zien, blijven ze weg. Ze willen voorspelbaarheid."ÜÇER: "Dat denk ik niet. De lira zal wel nog een tijd zwak blijven, en allicht komen er steunaankopen door de centrale bank. Een betalingsbalanscrisis is echter een toestand waarin niets nog helpt. Noch een hogere rente, noch een zwakkere munt zijn dan bij machte om de kapitaalvlucht tegen te houden. Je moet dan aankloppen bij het IMF om hulp. Zover staat het in Turkije n iet."ÜÇER: "Ik vrees voor een krimp in het vierde kwartaal. Je zag al een economische verzwakking voor het uitbreken van de staatsgreep, en de huidige onrust zorgt voor extra schokken. De financiële markten wankelen, het economische vertrouwen zakt, en het toerisme krijgt voor de zoveelste keer klappen. Alles bijeen zal de groei dit jaar een stuk lager uitvallen dan ik voorheen had gedacht. De voorbij jaren schommelde de groei rond 4 procent. Dit jaar zullen we al tevreden mogen zijn met 2,5 tot 3 procent."ÜÇER: "Alvast niet de eerste optie. En sindsdien heeft het land veel politieke onrust gekend, met een poging tot staatsgreep als klap op de vuurpijl. Daarom moet ik een derde optie toevoegen: het stabiliseren van de toestand om het vertrouwen van de investeerders terug te winnen. Vorig jaar zat een staatsgreep nog niet in de kaarten, en kon Turkije nog terugvallen op de twee andere opties, structurele hervormingen of overheidsingrepen, zoals een verhoging van de uitgaven. Maar op dit moment heeft de derde optie de hoogste prioriteit."De toestand is ernstig, maar dat schept juist kansen. De Turken kunnen de crisis gebruiken om de maatschappelijke tweedracht te slechten, bruggen te herstellen en een solidaire samenleving te worden. Zo niet, dan zie ik de polarisatie en instabiliteit alleen maar toenemen."ÜÇER: "Om eerlijk te zijn, ik ben niet optimistisch. Dat is ook moeilijk, na alles wat we te zien kregen. De zaken zullen eerst nog moeten verslechteren vooraleer ze kunnen verbeteren. Gelukkig hebben we onze democratische traditie. De instellingen werken nog. Turkije is geen bananenrepubliek. Dit is een gedifferentieerde samenleving, strevend naar welvaart en vrijheid. En dankzij zijn open economie is Turkije verweven met de rest van de wereld, en zit het dicht op de internationale trends. Maar onze politici moeten er rekening mee houden dat Turkije erg afhankelijk is van buitenlands geld, en daar ook naar handelen. We zullen moeten zien wat de toekomst brengt."