Bij ongewijzigd beleid dreigt het tekort dit jaar op te lopen tot 5,1 procent van het bbp, of omgerekend zo'n 28 miljard euro, schrijven verschillende kranten. In 2023 zou het tekort zakken naar 4,6 procent, maar in de jaren daarna opnieuw stijgen. De tekorten moeten vooral in de sociale zekerheid gezocht worden. De schuldgraad zou tegen 2027 oplopen tot 116 procent. In een reactie herhaalt staatssecretaris De Bleeker haar oproep om de overheidsfinanciën onder controle te brengen.

"Nu is er ook weer de roep om maatregelen om de koopkracht te ondersteunen, maar men moet beseffen dat de staat niet voor alles kan tussenkomen, en dat we op langere termijn moeten kijken naar het effect van dergelijke uitgaven." "We moeten natuurlijk de meest kwetsbaren blijven ondersteunen, maar het geld is er gewoon niet om alles te blijven steunen. Dan zouden we de toekomstige generaties ook opzadelen met een gigantische schuldenberg", zei De Bleeker.

Ze wijst erop dat de rentes op schuldpapier beginnen op te lopen en dat "geld niet meer gratis" is. "Momenteel is de schuld redelijk goed onder controle, omdat die tegen een lage rente is vastgezet."

Maar nu het Monitoringcomité voorspelt dat de rentelasten op vijf jaar tijd met ongeveer 5 miljard euro dreigen toe te nemen, "is het belangrijk dat er geen extra schulden worden gemaakt", zei De Bleeker.

Als staatssecretaris voor Begroting vindt ze het daarom haar opdracht om te wijzen op de noodzaak aan hervormingen om uitdagingen als de vergrijzing en de klimaatveranderingen aan te pakken. "Daar zijn middelen voor nodig."

Zaterdag zit de regering opnieuw samen in de hoop een pensioenakkoord te bereiken. De Bleeker gaat ervan uit dat er uiteindelijk wel een akkoord zal gevonden worden. "Iedereen is zich nu heel hard bewust dat het pensioensysteem betaalbaar moet blijven", zei ze nog.

Volgens Sander Loones, Kamerlid van de grootste oppositiepartij N-VA, sprak De Bleeker wel "goede woorden", maar heeft ze als staatssecretaris niet veel te zeggen. "Vroeger was Begroting nog een bevoegdheid van een vicepremier", zei ook hij in De Ochtend.

Loones wees erop dat van het begrotingstekort van 26 miljard euro dat het Monitoringcomité voor 2023 voorspelt, 23 miljard euro structureel is. "Dit heeft dus niets te maken met de oorlog in Oekraïne of de coronacrisis. Er zijn grote hervormingen nodig."

Bij ongewijzigd beleid dreigt het tekort dit jaar op te lopen tot 5,1 procent van het bbp, of omgerekend zo'n 28 miljard euro, schrijven verschillende kranten. In 2023 zou het tekort zakken naar 4,6 procent, maar in de jaren daarna opnieuw stijgen. De tekorten moeten vooral in de sociale zekerheid gezocht worden. De schuldgraad zou tegen 2027 oplopen tot 116 procent. In een reactie herhaalt staatssecretaris De Bleeker haar oproep om de overheidsfinanciën onder controle te brengen."Nu is er ook weer de roep om maatregelen om de koopkracht te ondersteunen, maar men moet beseffen dat de staat niet voor alles kan tussenkomen, en dat we op langere termijn moeten kijken naar het effect van dergelijke uitgaven." "We moeten natuurlijk de meest kwetsbaren blijven ondersteunen, maar het geld is er gewoon niet om alles te blijven steunen. Dan zouden we de toekomstige generaties ook opzadelen met een gigantische schuldenberg", zei De Bleeker.Ze wijst erop dat de rentes op schuldpapier beginnen op te lopen en dat "geld niet meer gratis" is. "Momenteel is de schuld redelijk goed onder controle, omdat die tegen een lage rente is vastgezet."Maar nu het Monitoringcomité voorspelt dat de rentelasten op vijf jaar tijd met ongeveer 5 miljard euro dreigen toe te nemen, "is het belangrijk dat er geen extra schulden worden gemaakt", zei De Bleeker.Als staatssecretaris voor Begroting vindt ze het daarom haar opdracht om te wijzen op de noodzaak aan hervormingen om uitdagingen als de vergrijzing en de klimaatveranderingen aan te pakken. "Daar zijn middelen voor nodig."Zaterdag zit de regering opnieuw samen in de hoop een pensioenakkoord te bereiken. De Bleeker gaat ervan uit dat er uiteindelijk wel een akkoord zal gevonden worden. "Iedereen is zich nu heel hard bewust dat het pensioensysteem betaalbaar moet blijven", zei ze nog.Volgens Sander Loones, Kamerlid van de grootste oppositiepartij N-VA, sprak De Bleeker wel "goede woorden", maar heeft ze als staatssecretaris niet veel te zeggen. "Vroeger was Begroting nog een bevoegdheid van een vicepremier", zei ook hij in De Ochtend.Loones wees erop dat van het begrotingstekort van 26 miljard euro dat het Monitoringcomité voor 2023 voorspelt, 23 miljard euro structureel is. "Dit heeft dus niets te maken met de oorlog in Oekraïne of de coronacrisis. Er zijn grote hervormingen nodig."