Liefst 167 beslissingen nam de Vlaamse regering op haar laatste ministerraad, over een waaier van onderwerpen. Minister-president Geert Bourgeois sprak, naar eigen zeggen glimmend van trots, van een "historisch akkoord": "De sporen die wij nu uitzetten voor onder meer het klimaat- en energiebeleid zullen Vlaanderen naar de toekomst leiden."
...