Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

In 2014 besliste het Agentschap van de Schuld om via swaps (financiële contracten) de rente vast te klikken voor een deel van de staatsschuld die het in 2015 en 2016 moest financieren. Zo wilde ze zich indekken tegen een rentestijging die de uitgifte van nieuwe schulden duurder zou maken. In dat geval zou de tegenpartij van het swapcontract de schatkist compenseren voor de extra rente die ze zou moeten betalen.

1,02 miljard verlies in 2015

Omdat de rente sindsdien verder is gedaald moet de schatkist het extra rentevoordeel van de lagere rente echter doorstorten aan de tegenpartij. Het verlies voor 2015 is definitief en bedraagt 1,02 miljard euro, bevestigt Jean Deboutte, de directeur van het Agentschap van de Schuld. Voor 2016 wordt een bijkomend verlies van 1,3 miljard euro verwacht, maar dat kan nog mee evolueren met de marktrente.

Deboutte benadrukt wel dat de schatkist nog altijd heeft geprofiteerd van de rentedaling, omdat slechts een derde van de 65 miljard euro die ze dit en vorig jaar op lange termijn moest ontlenen, was ingedekt door de swaps.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Tijd en L'Echo. In 2014 besliste het Agentschap van de Schuld om via swaps (financiële contracten) de rente vast te klikken voor een deel van de staatsschuld die het in 2015 en 2016 moest financieren. Zo wilde ze zich indekken tegen een rentestijging die de uitgifte van nieuwe schulden duurder zou maken. In dat geval zou de tegenpartij van het swapcontract de schatkist compenseren voor de extra rente die ze zou moeten betalen.Omdat de rente sindsdien verder is gedaald moet de schatkist het extra rentevoordeel van de lagere rente echter doorstorten aan de tegenpartij. Het verlies voor 2015 is definitief en bedraagt 1,02 miljard euro, bevestigt Jean Deboutte, de directeur van het Agentschap van de Schuld. Voor 2016 wordt een bijkomend verlies van 1,3 miljard euro verwacht, maar dat kan nog mee evolueren met de marktrente. Deboutte benadrukt wel dat de schatkist nog altijd heeft geprofiteerd van de rentedaling, omdat slechts een derde van de 65 miljard euro die ze dit en vorig jaar op lange termijn moest ontlenen, was ingedekt door de swaps.(Belga/RR)