De speurtocht naar ingrepen die de groei bevorderen, leidde de afgelopen maanden frequent tot voorstellen om de overheidsinvesteringen te verhogen en de massa spaardeposito's economisch rendabel te gebruiken. Het is niet altijd duidelijk of beide voorstellen samenhangen, maar daar gaan we van uit. Het opvoeren van de overheidsinvesteringen - vooral in infrastructuur - zou de economische groei structureel een duw in de rug geven, daar kan weinig twijfel over bestaan. Sinds de overheid wordt verplicht te besparen, staan de overheidsinvesteringen onder druk. Daardoor is de infrastructuur in een belabberde toestand, waar vooral de mobiliteit onder lijdt.
...