"Deze taxshift versterkt het economische draagvlak. In negen maanden een taxshift van meer dan 7 miljard euro realiseren, dat had ik nog niet gezien. Dat zijn ingrijpende maatregelen. Met deze taxshift kiest de federale regering er voor de sociale bijdragen van 33 naar 25 procent te verlagen, naast de al aangekondigde lastenverlagingen en de indexsprong." VBO-topman Pieter Timmermans is tevreden over de taxshift, zoveel is duidelijk.

Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bedraagt de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden 2,9 procent sinds 1996. Werkt de regering-Michel die met de lastenverlagingen weg?

Pieter Timmermans: "Ja. Met wat al voor de recente maatregelen was beslist, denken we dat de historische loonkostenhandicap, dus ook die opgebouwd voor 1996, zou dalen van 16 naar 12 procent. Met de verlaging van de sociale bijdragen van 33 tot 25 procent en de andere competitiviteitsmaatregelen zal de Belgische loonkostenhandicap wellicht onder 10 procent zakken. Als er in Duitsland nog wat royale loonakkoorden worden afgesloten en België voor loonmatiging blijft kiezen, kunnen we zelfs richting 8 procent gaan."

In welke mate is die verlaging van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent cruciaal voor het behoud van de maakindustrie in België? De regering maakt zich sterk dat ook de extra lastenverlagingen voor nacht- en ploegenarbeid deze klassieke sectoren zullen ondersteunen.

Pieter Timmermans: "Voor ons zijn nog niet alle details duidelijk. Maar de werkgeversbijdragen doen zakken naar 25 procent is een signaal dat kan tellen. Het gaat om lastenverlagingen van meer dan 2 miljard euro."

Hoeveel banen zal deze lastenverlaging opbrengen? Of zal het vooral voor banenbehoud zorgen?

Pieter Timmermans: "In een aantal sectoren zal dit vooral leiden tot banenbehoud. Andere bedrijven zullen dan weer aanwerven. Op basis van onze enquêtes zien we een beweging bij de Belgische bedrijven: van een aarzelende tot zelfs negatieve houding ten opzichte van tewerkstellingscreatie naar een stabiele tot positieve houding. Als we berekeningen en modellen van het Planbureau en de Nationale Bank in rekening nemen, dan zorgt dit beleid voor 30.000 tot 40.000 extra jobs, boven op de al voorziene stijging van de werkgelegenheid. En dan ben ik nog voorzichtig."

Toch zeggen de vakbonden nu al dat er geen garanties zijn voor banencreatie.

Pieter Timmermans: "Banen zomaar decreteren kan enkel in een stalinistische omgeving. Tien jaar geleden, toen het Generatiepact tot stand kwam, vroeg ik de toenmalige ACV-voorzitter Luc Cortebeeck: 'Kan je garanderen dat mensen langer werken dankzij tijdskrediet omdat ze meer kunnen onthaasten?' Hij antwoordde: 'Ik kan het u niet garanderen, maar ik ga er wel van uit.' Ik ga een stap verder: ik ga er niet alleen van uit, ik ben ervan overtuigd dat deze lastenverlagingen banen zullen opleveren. Maar je kan niet zeggen dat 100 euro lastenverlaging automatisch één nieuwe baan oplevert."

Wat is het risico dat extra lasten zoals de hogere btw op elektriciteit, de vettaks en andere de prijzen doen stijgen en in de index worden doorgerekend, of op zijn minst de geplande indexsprong uithollen? Dat kan de concurrentiekracht opnieuw verzwakken.

Pieter Timmermans: "De impact van die maatregelen moet goed worden bekeken. Historisch gezien heeft men zo'n operaties altijd geneutraliseerd in de index. Ik wacht af."

"Deze taxshift versterkt het economische draagvlak. In negen maanden een taxshift van meer dan 7 miljard euro realiseren, dat had ik nog niet gezien. Dat zijn ingrijpende maatregelen. Met deze taxshift kiest de federale regering er voor de sociale bijdragen van 33 naar 25 procent te verlagen, naast de al aangekondigde lastenverlagingen en de indexsprong." VBO-topman Pieter Timmermans is tevreden over de taxshift, zoveel is duidelijk.Pieter Timmermans: "Ja. Met wat al voor de recente maatregelen was beslist, denken we dat de historische loonkostenhandicap, dus ook die opgebouwd voor 1996, zou dalen van 16 naar 12 procent. Met de verlaging van de sociale bijdragen van 33 tot 25 procent en de andere competitiviteitsmaatregelen zal de Belgische loonkostenhandicap wellicht onder 10 procent zakken. Als er in Duitsland nog wat royale loonakkoorden worden afgesloten en België voor loonmatiging blijft kiezen, kunnen we zelfs richting 8 procent gaan."Pieter Timmermans: "Voor ons zijn nog niet alle details duidelijk. Maar de werkgeversbijdragen doen zakken naar 25 procent is een signaal dat kan tellen. Het gaat om lastenverlagingen van meer dan 2 miljard euro."Pieter Timmermans: "In een aantal sectoren zal dit vooral leiden tot banenbehoud. Andere bedrijven zullen dan weer aanwerven. Op basis van onze enquêtes zien we een beweging bij de Belgische bedrijven: van een aarzelende tot zelfs negatieve houding ten opzichte van tewerkstellingscreatie naar een stabiele tot positieve houding. Als we berekeningen en modellen van het Planbureau en de Nationale Bank in rekening nemen, dan zorgt dit beleid voor 30.000 tot 40.000 extra jobs, boven op de al voorziene stijging van de werkgelegenheid. En dan ben ik nog voorzichtig."Pieter Timmermans: "Banen zomaar decreteren kan enkel in een stalinistische omgeving. Tien jaar geleden, toen het Generatiepact tot stand kwam, vroeg ik de toenmalige ACV-voorzitter Luc Cortebeeck: 'Kan je garanderen dat mensen langer werken dankzij tijdskrediet omdat ze meer kunnen onthaasten?' Hij antwoordde: 'Ik kan het u niet garanderen, maar ik ga er wel van uit.' Ik ga een stap verder: ik ga er niet alleen van uit, ik ben ervan overtuigd dat deze lastenverlagingen banen zullen opleveren. Maar je kan niet zeggen dat 100 euro lastenverlaging automatisch één nieuwe baan oplevert."Pieter Timmermans: "De impact van die maatregelen moet goed worden bekeken. Historisch gezien heeft men zo'n operaties altijd geneutraliseerd in de index. Ik wacht af."